Η τελετή βράβευσης των Green Brand Awards, της ετήσιας διοργάνωσης που αναδεικνύει και επιβραβεύει την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης που προωθούν την πράσινη οικονομία και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, πραγματοποιήθηκε την 21/03/2024, στο Sofitel Athens Airport. Ο όμιλος ολιστικών υπηρεσιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχων, νομοκανονιστικής συμμόρφωσης οργανισμών, εργαστηριακών αναλύσεων και τεχνολογικών λύσεων βραβεύθηκε στις κατηγορίες Green Certification και Green & Circular Economy, για την υπηρεσία OK Recycled Scheme.

Το σχήμα πιστοποίησης OK Recycled της TÜV Austria Hellas βασίζεται αφ’ ενός στον έλεγχο ισοζυγίου μάζας, που διασφαλίζει την ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιείται και αφ’ ετέρου στην αξιοπιστία, προσφέροντας διαφάνεια στους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των εταιρειών. Στόχος του σχήματος, είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2019/904 της ΕΕ για το ανακυκλωμένο πλαστικό, θέτοντας όρια για την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό σε πλαστικά προϊόντα. Παράλληλα, συμβάλλει στην καταπολέμηση του «greenwashing», διασφαλίζοντας ότι οι δηλώσεις των εταιρειών όσον αφορά την περιβαλλοντική τους ευαισθησία είναι αληθείς και ακριβείς.