Ριζικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας, δεδομένου ότι αρκετά από τα κτίρια που κοσμούν την καρδιά της θα αναγεννηθούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου και ως έργου τέχνης κτιρίου επί των οδών Πανεπιστημίου και Σανταρόζα απέναντι από το Rex. Στο παρελθόν το ακίνητο στέγαζε το ξενοδοχείο Majestic και τα τελευταία χρόνια παραμένει αναξιοποίητο. Η ευθύνη για την διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανήκει στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διαχειρίζεται αυτή την περίοδο τρία ξενοδοχεία και στο σύνολό τους βρίσκονται στο κατώφλι της δεύτερης και καταληκτικής φάσης επιμέρους πλειοδοτικών διαγωνισμών μέσω των οποίων θα οριστούν οι μισθωτές τους. Το μοντέλο που ακολουθείται και για τα τρία ξενοδοχεία είναι αυτό της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το ακίνητο των οδών Πανεπιστημίου και Σανταρόζα αποτελεί κληροδότημα του Αντωνίου Παπαδάκη. Ήδη έχει διενεργηθεί η πρώτη φάση που αφορούσε στον καθορισμό της χρήσης του, κατά την οποία δύο ενδιαφερόμενα σχήματα -Athenaeum Iridanos ΜΙΚΕ και το σχήμα της Brown Eastmed Capital Property 30- πρότειναν πιθανές χρήσεις για αυτό. Εν τέλει, η χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο αφορά σε δημιουργία εμπορικών χώρων στο ισόγειο και ξενοδοχείου στους ορόφους του. Σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τα οποία επικοινώνησε το Build, αυτή την περίοδο γίνεται η προετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δεύτερη φάση, που αφορά στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τις προαναφερόμενες χρήσεις.

Εντός του 2023 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Εκτιμούν ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εκδοθεί εντός του 2023, το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια απαιτείται βάσει νόμου η ανάρτησή της για 3 μήνες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πριν προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών. Επί της ουσίας η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παραλαμβάνει και αναρτά την πρόσκληση, από την Διεύθυνση Κληροδοτημάτων που έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού, καθότι η πρώτη έχει την ευθύνη εποπτείας των διαδικασιών όπως προβλέπεται για τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα). Η τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα φέρει προσεχώς την ανάδειξη του επενδυτή που θα πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης και θα πλειοδοτήσει στην διαδικασία.

Το ελάχιστο μίσθωμα για την πρώτη τριετία ανέρχεται στις 5.000 πλέον χαρτοσήμου και μετά το πέρας της τριετίας στις 12.000 για τετράστερο ξενοδοχείο και στις 20.000 για πεντάστερο. Ωστόσο πρόκειται για τιμές έναρξης σε όλες τις περιπτώσεις, οι οποίες λόγω του πλειοδοτικού χαρακτήρα της διαδικασίας θα μεταβληθούν. Προβλέπεται υποχρέωση μακροχρόνιας μίσθωσης για 30 έτη καθώς και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10. Την εξέλιξη της διαδικασίας ενδεχομένως να επηρεάσει η διαδικασία εκλογής νέας πρυτανικής αρχής εντός του Σεπτεμβρίου καθώς και η εκκρεμότητα συμπλήρωσης στοιχείων που σχετίζονται με το κτίριο από την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ξενοδοχεία σε Μινιόν και Ακτή Μιαούλη
Το κτίριο της Πανεπιστημίου δεν αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Διεύθυνσης, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει η δεύτερη φάση και για ένα ακόμα ξενοδοχείο, δίπλα στο Μινιόν, επί της λεωφόρου Πατησίων 11 και Σατωβριάνδου, το οποίο ωστόσο δεν είναι διατηρητέο. Πρόκειται για διώροφο κτίριο που κατά διαστήματα φιλοξενούσε εστιατόριο, κέντρο διασκέδασης και εμπορικά καταστήματα και επειδή δεν είναι διατηρητέο καθίσταται εφικτή ακόμα και η κατεδάφιση ή η προσθήκη επιπλέον ορόφων. Τέλος, η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων πρόκειται να τρέξει τη δεύτερη φάση και για ένα ακόμη διατηρητέo (εκτός από εκείνο της Πανεπιστημίου), το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Σε αυτό παλαιότερα στεγαζόταν το ξενοδοχείο «Ο Πειραιεύς» και είναι γνωστό και ως «οικία ιδιοκτησίας Μελετόπουλου», ευρισκόμενο στη συμβολή της ακτής Μιαούλη με την οδό Μπουμπουλίνας 1.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build