Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, εκτιμάται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μ.ό. αυξημένες κατά 10,4%, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Για το 2023, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8% (αναθεωρημένα στοιχεία, 2022: 11,9%). Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 10,8% για τα νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών) και 10,1% για τα παλαιά (άνω των 5 ετών).

Βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων, για το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,7% (2022: 12,5%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 14,5% το 2023 (2022: 11,6%). Η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,4% στην Αθήνα, 12,2% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της Ελλάδας, το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μ.ό. αυξημένες κατά 10,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.