Στοιχεία για το πώς κινήθηκαν οι τιμές επαγγελματικών ακινήτων (γραφείων και καταστημάτων) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 δημοσίευσε, σε ειδική της έκθεση, η Τράπεζα της Ελλάδας.

Δείκτες γραφείων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν 5,9% κατά μέσο όρο, σε σχέση με το 2022 για το σύνολο της χώρας (έναντι αντίστοιχης αύξησης 3,6% το 2022). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2023 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% στην Αθήνα, 2,2% στη Θεσσαλονίκη και 6,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β’ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν 2,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία).
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α’ εξάμηνο του 2023 κατέγραψαν αύξηση 2,9%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β’ εξάμηνο του 2023 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 0,1% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Τα δεδομένα για τα μισθώματα γραφείων
Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 6,2% (προσωρινά στοιχεία).
Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 6%, για τη Θεσσαλονίκη σε 7,8% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε 6,1%. Κατά το β’ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας κατέγραψαν αύξηση 1,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023 (πρόκειται για προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 2% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και 4,4% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 (σ.σ. πρόκειται για αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτες καταστημάτων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,9% σε σχέση με το 2022, για το σύνολο της Ελλάδας, έναντι αύξησης 6,2% το 2022.

Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 8,5% για την Αθήνα, 7,3% για τη Θεσσαλονίκη και 4% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το β’ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία).
Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 2,9% το β’ εξάμηνο του 2022 και 4,1% το α’ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β’ εξάμηνο του 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,4% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,5% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023.

Πώς κινήθηκαν τα μισθώματα καταστημάτων
Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 6,2% για την Αθήνα, 5,3% για τη Θεσσαλονίκη και 5,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά το β’ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023 για το σύνολο της χώρας (σ.σ. πρόκειται για προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 1,6% κατά το β’ εξάμηνο του 2022 και 4,3% κατά το α’ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).