Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Κωνσταντινούπολης ενημερώνει ότι η τουρκική εταιρεία «Heidelberg Materials», θυγατρική του διεθνούς ομίλου, αναζητά προμηθευτές περλίτη και ποζολάνης στην Ελλάδα, υπό τις κατωτέρω δασμολογικές κατηγορίες:
Tariff Code/Definition
2530/Vermiculite, perlite and other mineral substances, n.e.s.
253010/Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded
253090/Arsenic sulfides, alunite, pozzuolana, earth colours and other mineral substances, n.e.s.
25309070/Arsenic sulfides, alunite, pozzuolana, earth colours and other mineral substances, n.e.s.
2513/Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
25131000/Pumice stone
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ms. Eren Hortum, Heidelberg Materials Trading
HM Trading Services BV Istanbul Branch
Διεύθυνση: Beybi Giz Plaza Kat: 24 34485 Maslak, Istanbul
Tηλέφωνο: +90 212 365 0202, κινητό: +90 538 095 09 95
Ιστοσελίδα: www.hmt-global.com
E-mail: [email protected].