Βλάβες στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων, οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», πρόκειται να αποκατασταθούν.Η σύμβαση για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υπογράφτηκε από τον κύριό τους, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ανάδοχό τους, την κοινοπραξία των Τομή ΑΤΕ και Almotek ΙΚΕ, που έδωσε έκπτωση 1%.Ας σημειωθεί, πάντως, ότι αρχικά η εταιρεία Αθ. Σουλεμέτσης και ΣΙΑ ΟΕ είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος του έργου (με έκπτωση 30,22%).

Όμως, η προαναφερθείσα κοινοπραξία έκανε προδικαστική προσφυγή που έγινε δεκτή και έπειτα το συμφωνητικό κατακυρώθηκε σε εκείνη.Μεταξύ άλλων, θα γίνει αποκατάσταση των βλαβών στις στέγες και στις η/μ εγκαταστάσεις των κτιρίων, καθώς και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου για την πρόσβαση σε αυτά.