Σε στρατηγικής σημασίας επένδυση στην εταιρεία Doppler προχωρά το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC). Η Doppler δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας ανελκυστήρων. Διαθέτει σημαντικές παραγωγικές υποδομές στο Κιλκίς. Είναι εισηγμένη στην ΕΝΑ του ΧΑΑ. Παράλληλα, είναι κυρίως εξαγωγική εταιρεία: πάνω από το 85% των εσόδων της προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, όπου έχει υλοποιήσει σπουδαία έργα ανελκυστήρων, όπως, λ.χ. στην πλατεία Trafalgar του Λονδίνου και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Η στρατηγική συνεργασία της SMERC με την οικογένεια Σταυρόπουλου, βασικών μετόχων της Doppler, έχει ως στόχο τη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών, την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επενδύσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων και της περαιτέρω ανάπτυξής της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Κεντρικός στόχος είναι η διεύρυνση των δικτύων πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συναλλαγής βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της εταιρείας από τη βασική της τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τι περιλαμβάνει το deal
Στο πλαίσιο της συμφωνίας καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Doppler μειοψηφική μετοχική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της αγοράς τμήματος των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην εταιρεία ο βασικός μέτοχός της, Σταύρος Σταυρόπουλος. Στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί και το να προταθεί στη ΓΣ των μετόχων της προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.

Η SMERC, επίσης, θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας με απόκτηση, από την ίδια, της έκδοσης από την εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ. ευρώ και της παράλληλης έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού 1.350.000 ευρώ. Δεν σχεδιάζεται η εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην ΕΝΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εξαγορά μετοχών από τον βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή (0,35 ευρώ/μετοχή). Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και τη διοίκηση της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, που τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024, όπως επίσης και όλες οι επιμέρους ως άνω συμφωνίες των μετόχων τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και της έγκρισης των περιγραφόμενων παραπάνω εταιρικών πράξεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της εταιρείας, καθώς και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.