Όλα τα έργα των οδικών αξόνων που θα βελτιώσουν τη μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και θα αποσυμφορήσουν την περιφέρεια. Τι λένε στο Construction στελέχη εταιρειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αν και πολλοί Αθηναίοι χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ για τις καθημερινές μετακινήσεις τους, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των οδηγών ΙΧ που χρησιμοποιούν τους οδικούς άξονες της περιφέρειας Αττικής. Έτσι, είναι απαραίτητο να βελτιώνονται οι οδικοί άξονες, ειδικά αν αυτοί έχουν υποστεί φθορές λόγω καιρικών (ή άλλων) συνθηκών.

Επίσης απαραίτητη φαίνεται να είναι η επέκταση της Αττικής Οδού, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε «δύσκολα» σημεία και τη μείωση των χρόνων οδήγησης. Μάλιστα, το οδικό δίκτυο της Αττικής έχει ήδη έχει βελτιωθεί, ενώ, μέσα στη δεκαετία, αναμένεται και η περαιτέρω αναβάθμισή του μέσω των επεκτάσεων της Αττικής Οδού.

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ
Πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2020, παραδόθηκε στην κυκλοφορία από την Περιφέρεια Αττικής ολοκληρωμένο το οδικό τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών (Π.Ε.Ο.Α.Θ.). Έτσι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή της Μάνδρας, έπειτα από την καταστροφή που είχε υποστεί ο αυτοκινητόδρομος εξαιτίας της πλημμύρας του 2017.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το τμήμα από τη διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού με την Αττική Οδό έως και το 5ο χιλιόμετρο της νέας Π.Ε.Ο., και είναι τμήμα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ», με προϋπολογισμό της τάξης των 24,49 εκατ. ευρώ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά την επισκευή βλαβών και τη βελτίωση της Π.Ε.Ο.Α.Θ., σε μήκος περίπου 5 km, ενώ το δεύτερο τμήμα αφορά την αποκατάσταση των φθορών που υπέστη η οδός μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 15/11/2017, σε μήκος περίπου 3,5 km. Πιο αναλυτικά:

Τμήμα Α:
Τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα, μήκους 5 km, από την Αττική Οδό έως τον οικισμό Νέα Ζωή Μάνδρας, είναι τα εξής:

 • Πλήρης ανακατασκευή της Π.Ε.Ο.Α.Θ., με απαλλοτριώσεις και διαπλάτυνση από 8 m στα 25 m, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων, πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμού, και νέων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
 • Κατασκευή νέας χάραξης, μήκους 1,6 km, με την οποία αποφεύγονται -κατά το δυνατόν- οι διασταυρώσεις της Π.Ε.Ο. με το ρέμα Σούρες.
 • Πλήρης κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου, τριών ισόπεδων κόμβων μορφής Τ, και ενός ισόπεδου κόμβου μορφής διασταύρωσης, με ηλεκτροφωτισμό.
 • Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου, μήκους περίπου 1 km.
 • Κατασκευή μίας γέφυρας.

Με αυτό το έργο, η οδός δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε ακραία πλημμυρική συμπεριφορά του ρέματος, ενώ αποφεύγεται οριστικά η πιθανότητα καταστροφής του έργου και η συνεπακόλουθη ενδεχομένως απώλεια ανθρώπινων ζωών και βελτιώνεται η ποιότητας της κυκλοφοριακής ροής.

Επίσης, αναβαθμίζεται η οδική σύνδεση Μάνδρας – Ερυθρών σε ό,τι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος της οδού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια προς όφελος των χρηστών της. Τέλος, δημιουργούνται προοπτικές για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τμήμα Β:
Στο εν λόγω τμήμα, από τη Νέα Ζωή Μάνδρας έως την Αγία Σωτήρα, μήκους περίπου 3,5 km, αποκαταστάθηκαν οι βλάβες που υπέστη η Π.Ε.Ο.Α.Θ. από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 15/11/2017. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας ήταν τα εξής:

 • Αποκατάσταση των βλαβών με ενιαία επιφάνεια αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το μήκος και πλάτος επέμβασης της οδού.
 • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, συνολικού μήκους περίπου 1,6 km, για την προστασία της οδού στα τμήματα που οδεύει παράλληλα με το ρέμα Σούρες.
 • Κατασκευή οριζόντιας, κάθετης σήμανσης και ασφάλισης.
 • Ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης από το υπάρχον αντλιοστάσιο, κατά μήκος της Π.Ε.Ο.Α.Θ. έως την είσοδο του οικισμού Αγία Σωτήρα.

Ο κ. Παντελής Σιάφης, Διευθυντής του έργου, από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας Μεσόγειος Α.Ε., αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν αλλά και στα δύσκολα σημεία του έργου, δηλώνοντας: «Έναν σχεδόν χρόνο μετά την καταστροφική πλημμύρα της 15/11/2017 στη Μάνδρα, ξεκινήσαμε ένα έργο που στόχο είχε να επουλώσει ορισμένες από τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτήν. Αυτό μας δημιούργησε μια πρόσθετη ευθύνη για την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την μελέτη όλων των παραμέτρων – στο τμήμα ενδιαφέροντος μας – για την αποτροπή νέων παρόμοιων καταστάσεων.

Δυο χρόνια μετά, παραδώσαμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με τους κατάλληλους κόμβους, ηλεκτροφωτισμό σε όλο το μήκος του, δίκτυα ομβρίων, που λύσανε οριστικά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούσαν οι βροχοπτώσεις, τεχνικά έργα και σήμανση – ασφάλιση της οδού, στα 5 πρώτα χιλιόμετρα. Στα επόμενα 3,5 χιλιόμετρα αποκαταστήσαμε την οδική ασφάλεια, με άρση των υποσκαφών, αποκατάσταση του οδοστρώματος και σήμανση – ασφάλιση.

Έργο που επιτρέπει πλέον, στον πολίτη, να χρησιμοποιεί, την Π.Ε.Ο.Α.Θ., με ασφάλεια. Επίσης, κατασκευάστηκε παράπλευρο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις δεκάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, αναβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εγκαταστάσεις τους. Θεωρούμε ότι η πλειονότητα εξ αυτών έμεινε ικανοποιημένη, κάτι που πραγματικά ήταν περίπλοκο.

Ένα από τα δυσκολότερα χαρακτηριστικά του έργου ήταν ότι, σε μεγάλο μήκος, οι εργασίες γινόταν με ταυτόχρονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Έγιναν μελέτες και υλοποιήθηκαν σημαντικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επέτρεψαν να υλοποιηθούν οι εργασίες με την απαιτούμενη ασφάλεια».

Τέλος, στη σημασία του έργου και τα μελλοντικά σχέδια στην περιοχή στάθηκε ο κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στην Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την οδική ασφάλεια με έργα υψηλών προδιαγραφών.

Το συγκεκριμένο έργο βελτίωσης χάραξης και διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, που είχε δημοπρατηθεί το 2018 και παραδόθηκε το 2020, συμβάλλει καθοριστικά στην οδική ασφάλεια, εφόσον εκτρέπει την κυκλοφορία από σημεία που στο παρελθόν υπήρχε επικινδυνότητα λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ διευκολύνονται και οι μετακινήσεις των κατοίκων αλλά και όσων εργάζονται στην περιοχή, όπου δραστηριοποιείται μεγάλο μέρος του logistics της χώρας μας.

Οι προηγούμενες ελλείψεις σε υποδομές, οι καταστροφές των πλημμυρών του 2017, και οι ανάγκες της περιοχής, λόγω αυξημένων μετακινήσεων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, επέβαλαν την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου οδικού άξονα που θα διασφαλίζει στους διερχόμενους και εργαζομένους άνετες και ασφαλή μετακινήσεις.

Έχουμε θέσει ως στόχο τη συνέχιση του έργου της νέας χάραξης της Π.Ε.Ο.Α.Θ. από την περιοχή της Μάνδρας, όπου έχει κατασκευαστεί το πρώτο τμήμα έως το 8,5 χιλιόμετρο ενώ εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή του επόμενου τμήματος μήκους 10 χιλιομέτρων για το οποίο έχουμε ώριμη μελέτη.

Η Δυτική Αττική έχει πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές και φονικές πλημμύρες. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ανάλογες στιγμές, για αυτό και με έργα και μελέτες που εκπονούμε βάζουμε τις βάσεις για ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα υποδομής που δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή μας».

ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΖΕΥΞΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος είναι ένα έργο για το οποίο γίνονται προσπάθειες υλοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια, από τη δεκαετία του 1990. Πιο πρόσφατα, το έργο προκηρύχθηκε το 2012 και το 2016 τρεις εταιρείες – σχήματα που έδειξαν ενδιαφέρον πέρασαν στην επόμενη φάση: η ΜΕΤΚΑ, η ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία Vinci Concessions – Vinci Highways – Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Πλέον, το έργο, που θα κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης, είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, καθώς είναι ένα από τα έργα που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας και του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να «ξεμπλοκάρει» το έργο, μιας και πριν από 2 μήνες περίπου, εντός του Μαρτίου, κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας», όπως έχει ανακοινώθεί από το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αφού εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα σχήματα που έχουν προεπιλεγεί θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για τη συνέχεια του διαγωνισμού μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου. Αν εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τότε οι υποψήφιοι θα κληθούν προς το τέλος του έτους, με την ανάδειξη του αναδόχου να ακολουθεί το 2022. Η φάση της κατασκευής του έργου αναμένεται να διαρκέσει 5 έτη, με τον προϋπολογισμό της να «αγγίζει» τα 350 εκατ. ευρώ.

Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου περιλαμβάνει αναλυτικά:

 • Το οδικό τμήμα σύνδεσης του Ανισόπεδου Κόμβου του Περάματος με τη Λεωφόρο Σχιστού, συνολικού μήκους 4,5 km, ώστε να παρακάμπτεται ο Δήμος Περάματος. Η χάραξη έχει ως αφετηρία τον κόμβο Σχιστού και συνεχίζει με σήραγγα μέσα από την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.
 • Την υποθαλάσσια ζεύξη με οδική σήραγγα, μήκους 1 km, από το Πέραμα έως το νησί του Αγίου Γεωργίου.
 • To οδικό τμήμα από το νησί του Αγίου Γεωργίου μέχρι το νησί της Σαλαμίνας και τις οδικές συνδέσεις με την πόλη της.

Συνολικά, το έργο προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους περίπου 1,1 km, με τις εκατέρωθεν προσβάσεις της μεταξύ της νήσου Σαλαμίνος και του Περάματος Αττικής, με την υποθαλάσσια σήραγγα να αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το συνολικό μήκος του νέου οδικού άξονα που θα κατασκευαστεί είναι περίπου 17 km. Επίσης, προβλέπεται και η κατασκευή οδικών τμημάτων παράκαμψης των πόλεων Περάματος και Σαλαμίνας.

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, μιλήσαμε με τον κ. Γιώργο Παναγόπουλο, Δήμαρχο Σαλαμίνας, ο οποίος στάθηκε στη σημασία του έργου και το τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το έργο της ζεύξης είναι ένα έργο που θα αλλάξει για πάντα την μορφή του νησιού, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και την ζωή των κατοίκων του.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το έργο θα αποβεί προς όφελος του τόπου και των κατοίκων. Με δεδομένες τις συνέπειες της ζεύξης, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει τις θέσεις του, τις οποίες και επικαιροποίησε πρόσφατα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να διασφαλιστεί ότι θα προστατευτεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και το περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελετών σχετικές με τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, τις συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου.

Αναγκαία είναι, επίσης, η ενίσχυση των υποδομών της Σαλαμίνας, ώστε να μπορέσει το νησί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού, ο οποίος με βεβαιότητα θα αυξηθεί. Αυτονόητη, ακόμη, θα πρέπει να θεωρείται η είσπραξη ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία της ζεύξης έναντι αυτών που μέχρι τώρα εισπράττει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έως σήμερα από τη διέλευση των ferry boats. Ο Δήμος μας δεν στέκεται αρνητικά απέναντι σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, ωστόσο οφείλει να διασφαλίσει για την επόμενη ημέρα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σαλαμίνας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος».

Στη σημασία του έργου, αλλά και στις θετικές προοπτικές της υποθαλάσσιας ζεύξης για την πόλη του Περάματος, στάθηκε ο κ. Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμαρχος Περάματος. «Ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την υλοποίηση της υποθαλάσσιας Ζεύξης Περάματος-Σαλαμίνας, ενός έργου που για χρόνια είχε μπλοκάρει εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Είναι ένα έργο που δεν περιλαμβάνει μόνο τη διάσχιση του θαλάσσιου διαύλου Περάματος-Σαλαμίνας, αλλά συνδέεται και με την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου για την πόλη μας. Η κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική όχληση του Δήμου Περάματος από τις δύο λεωφόρους μονής κατεύθυνσης που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πόλη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πέρα από την μετακίνηση των δημοτών, ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη Λιμενική Ζώνη, το Τελωνείο, τον ΟΛΠ, τον Ναύσταθμο, τις εταιρείες πετρελαιοειδών και φυσικά τους χιλιάδες πολίτες που επιλέγουν να μετακινηθούν από το Πορθμείο προς τη Σαλαμίνα.

Η Ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας είναι δεδομένο πως θα ελαφρύνει την πόλη του Περάματος από την υφιστάμενη επιβάρυνση, καθώς η δημιουργία οδικού αυτοκινητόδρομου σύνδεσης της Ζεύξης με την Λεωφόρο Σχιστού θα περιορίσει τον κυκλοφοριακό φόρτο, ενώ την ίδια στιγμή θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής, αφού θα δημιουργηθεί μία δεύτερη έξοδο διαφυγής στην πόλη.

Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός πως η ύπαρξη ενός δεύτερου δρόμου για το Πέραμα είναι ζωτικής σημασίας όσο λειτουργούν εταιρείες εμπορίας και αποθήκευσης καυσίμων διότι στην περίπτωση ενός βιομηχανικού ατυχήματος -κι εφόσον μπλοκάρει ο μοναδικός δρόμος διαφυγής- οι κάτοικοι της πόλης κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στην περιοχή τους. Επιπλέον, με αυτήν την κατασκευή θα μειωθούν οι εκπομπές αέριων ρύπων στον εσωτερικό αστικό ιστό του Περάματος.

Συνεπώς, ο τελικός σχεδιασμός θα ωφελήσει πολλαπλά την περιοχή του Περάματος. Ταυτόχρονα, όμως, το Πέραμα χρειάζεται κι άλλες υποδομές που αρμόζουν σε μία σύγχρονη πόλη που φιλοξενεί για γεωγραφικά της όρια πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές σε εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούμε την έλευση του Μετρό, ενός μέσου σταθερής τροχιάς, αξιόπιστου, γρήγορου και χαμηλής όχλησης σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Αναμένουμε από την Πολιτεία να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης και θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Σημαντικές χρονιές για τις 3 επεκτάσεις της Αττικής Οδού, οι οποίες θα δημοπρατηθούν ως δημόσια έργα, φαίνεται να είναι το 2021 και το 2022. Πρόκειται για σημαντικά έργα, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να εκτιμάται στο 1 δισ. ευρώ τα οποία αναμένεται να μειώσουν τις αποστάσεις στο λεκανοπέδιο και να συμβάλλουν στη μείωση των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων στο οδικό δίκτυο. Στόχος είναι οι επεκτάσεις αυτές να είναι σε ρυθμό υλοποίησης το 2023, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν προς τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας.

ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦΌΡΟΥ ΚΎΜΗΣ
Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, ένα έργο με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ, φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, μιας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φιλοδοξεί να εκκινήσει τον διαγωνισμό μέχρι το τέλος του 2021.

Μάλιστα, ήδη έχει αρχίσει η προετοιμασία του διαγωνισμού με την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου. Αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι να δρομολογηθούν οι απαραίτητες μελέτες και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, όπως οι περιβαλλοντικές.

Η αρχή της επέκτασης θα είναι στον κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει, μετά 3,8 km, στην Εθνικό Οδό, στον κόμβο Καλυφτάκη (Κάτω Κηφισιά), ενώ θα περιλαμβάνει:

 • Ανοικτό τμήμα, μήκους 360 m, στο νότιο άκρο του οποίου θα συμπληρώνονται τα έργα του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Αττικής Οδού.
 • Έπειτα, τμήμα σήραγγας υπόγειας εξόρυξης, μήκους 1.260 m.
 • Στη συνέχεια, σήραγγα που θα κατασκευαστεί με ανοικτή εκσκαφή τύπου Cut & Cover, μήκους 1.160 m, η οποία θα εκτείνεται μέχρι το ρέμα της Πύρνας.
 • Ανοικτό τμήμα, μήκους 1 km, στο νότιο άκρο του οποίου θα κατασκευαστεί ανισόπεδος κόμβος που θα προσφέρει άμεση πρόσβαση στον Δήμο Λυκόβρυσης και στο υφιστάμενο Βιοτεχνικό Πάρκο. Το εν λόγω τμήμα θα καταλήγει στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στη θέση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Καλυφτάκη, ολοκληρώνοντας την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου όπου η Λεωφόρος Κύμης θα συναντά την Εθνική Οδό.

Επίσης, προβλέπονται έργα διευθέτησης στην περιοχή του ρέματος Πύρνας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, καθώς και αποκατάσταση, σε μήκος 2 km, των τοπικών οδικών δικτύων, έργα διαχείρισης όμβριων και έργα πρασίνου έκτασης 30 στρεμμάτων.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα μεγάλης σημασίας, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι η επέκταση έχει περιληφθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ), αλλά και στον σχεδιασμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΛΑΎΡΙΟ ΚΑΙ ΡΑΦΉΝΑ – ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΥΜΗΤΤΟΎ
Εντός του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει και ο διαγωνισμός για την επέκταση της Αττικής Οδού προς το Λαύριο και το λιμάνι της Ραφήνας, αλλά και για την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ειδικά η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού προβλέπει την επέκταση της Αττικής Οδού, μέσω μιας νέας «αστικής σήραγγας», από το ύψος της Λεωφόρου Κατεχάκη μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο, με το κόστος του να εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας, μήκους περίπου 3 km, με 3 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς εξόδους, η οποία θα ξεκινά να «βυθίζεται» στο ύψος της Καισαριανής, το σημερινό τέρμα της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού, και θα καταλήγει σε σύνδεση με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος των συνόρων Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης. Για την κάλυψη της διαδρομής υπολογίζεται να χρειάζονται περίπου 1-2 λεπτά, ενώ με τα τωρινά δεδομένα χρειάζεται πολλές φορές, σε ώρες αιχμής, μέχρι και μισή ώρα.

Επιπροσθέτως, το έργο περιλαμβάνει την «ελεύθερη Λεωφόρο Βουλιαγμένη», η οποία θα είναι σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του νέου πόλου στο Ελληνικό. Βάσει του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι να ανασχεδιαστεί και να «απελευθερωθεί» η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, σε μήκος περίπου 3 km, ανισοπεδώνοντας τουλάχιστον 4 ισόπεδους σήμερα κόμβους στη συμβολή με τις οδούς Δωδεκανήσου, Εθνάρχου Μακαρίου και Μαυρομιχάλη, Ανεξαρτησίας – Κύπρου, και Εθνικής Αντιστάσεως – Λεωφόρου Αλίμου.

Σε αυτό το τμήμα αναμένεται να λειτουργούν 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση (από 3 σήμερα), καταργώντας τη μεσαία νησίδα. Η «ελεύθερη Λεωφόρος Βουλιαγμένης» θα καταλήγει στο ύψος του Ελληνικού, συνεχίζοντας ως έχει σήμερα από εκεί και μετά.

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν οι Λεωφόροι Κατεχάκη και Βουλιαγμένης αλλά και για να είναι «κυλάει» ομαλά η κυκλοφορία στο Ελληνικό. Συνολικά, ο χρόνος για τη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο εκτιμάται σε περίπου 10 λεπτά, γεγονός που θα αλλάξει σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις στα νότια και ανατολικά προάστια της Αθήνας.

Ο ΛΌΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων οδικών αξόνων μιλούν στο Construction.

 • Γιώργος Παναγόπουλος, Δημαρχος Σαλαμινας
 • Λευτέρης Κοσμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
 • Παντελής Σιάφης, Διευθυντής έργου της Μεσόγειος Α.Ε.
 • Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμαρχος Περάματος