Η αναγκαιότητα της συντήρησης και λειτουργίας των έργων και το γιατί στην Ελλάδα αποδεδειγμένα δεν διαθέτουμε καλά συντηρημένες υποδομές συζητήθηκαν σε ειδικό πάνελ στο 6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.

«Προτιμούμε τα νέα έργα…»
Αρχικά, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Κωνσταντίνος Μαγουλάς, σχολίασε: «Από το 1950 και έπειτα η χώρα μας γνώρισε περιόδους έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση νέων έργων και το ενδιαφέρον για παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντήρηση των υφιστάμενων ήταν περιορισμένο. Η διαχρονική και διακομματική αντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη μόνο με τη δημιουργία νέων υποδομών. Δεν ήταν εύκολα κατανοητή η ανάγκη συντήρησης για τη διατήρηση των κατασκευών σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας. Έτσι, οι περισσότερες από τις παλαιότερες υποδομές εμφανίζουν συστηματικά προβλήματα λόγω της συστηματικής μη συντήρησής τους. Πέρα από την κοινωνική πίεση για νέα έργα, το πρόβλημα της συντήρησης δεν είναι καθόλου εύκολο καθότι παραμετρικό, με έντονα στοχαστικά στοιχεία και διαφορετικές σχολές προσέγγισης. Όλα αυτά, θεωρώ, εξηγούν την προτίμηση πολιτείας, πολιτών και κατασκευαστών στη δημιουργία νέων έργων υποδομών. Τις πταίει, λοιπόν, για τα κακοσυντηρημένα έργα υποδομών; Η κουλτούρα μας».

«Τακτικοί έλεγχοι, συνεχής συντήρηση, μητρώο υποδομών»
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, σχολίασε: «Οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης είναι αυτές που καθορίζουν τον τρόπο κατασκευής και συντήρησης των υποδομών ώστε να είναι ανθεκτικές. Πολλά από τα έργα στην Ελλάδα είναι ασυντήρητα και γερασμένα, με υλικά ξεπερασμένα, κλπ – για όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα ακραία φαινόμενα, σημειώνεται ελάττωση των αντοχών των υποδομών μας. Κλειδί για την προστασία των υποδομών είναι οι τακτικοί τους έλεγχοι και η συνεχής συντήρησή τους σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Στην Ελλάδα αγνοείται η ταυτότητα και το ιστορικό συντήρησης πολλών, κρίσιμων και ήδη γερασμένων, μεγάλων και μικρών, έργων υποδομής, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει μια συστηματική καταγραφή τους σε ένα ολοκληρωμένο μητρώο. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει και να ενεργοποιηθεί το εθνικό μητρώο υποδομών, όπου θα καταγραφούν όλα τα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων αλλά και οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις που γίνονται σε αυτά».

«Βασικό κριτήριο των διαγωνισμών»
Επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ, Σέργιος Λαμπρόπουλος, υπογράμμισε: «Πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για τη συντήρηση. Επίσης, οφείλουμε να καταστήσουμε τη συντήρηση βασικό κριτήριο των διαγωνισμών των έργων, κάτι που γίνεται εάν βάλουμε πολλαπλά κριτήρια. Π.χ., αντί του μόνου κριτηρίου της τιμής που τώρα χρησιμοποιείται να βάλουμε και τον χρόνο εγγυημένης συντήρησης. Εάν, λοιπόν, αποτελεί διαγωνιστικό κριτήριο, εάν ο διαγωνισμός πάψει να είναι διαγωνισμός τιμής αλλά ποιότητας, τότε θα έχουμε πολύ καλύτερα έργα, διότι οι κατασκευαστές θα έχουν για μεγάλο διάστημα την ευθύνη της συντήρησης. Πρέπει, επίσης, η κάθε αρχή (περιφέρειες, δήμοι, κλπ) να δημοπρατούν έργα με συμβάσεις-πλαίσιο. Ακόμη, πρέπει να εξετάσουμε και νέες τεχνικές στη συντήρηση και επιπλέον, επειδή για να τα κάνουμε όλα αυτά απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταρτίζουν μηχανικούς στα θέματα της συντήρησης και λειτουργίας των έργων».

«Πρόβλεψη για τη συντήρηση σε βάθος χρόνου»
Τέλος, ο Μιχάλης Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος της GDM Assets, σχολίασε: «Η διαχείριση και συντήρηση ειδικά των κτιρίων είναι, ίσως, ακόμη πιο παραμελημένη σε σχέση με άλλων υποδομών. Πλέον υφίστανται πολλά συστήματα που τοποθετούνται σε ένα κτίριο για τη λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθησή του, π.χ., το BMS. Δεν είναι αρκετό αυτό, όμως. Θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη για τη συντήρηση των κτιρίων σε βάθος πολλών χρόνων. Η λύση θα έρθει, έως έναν βαθμό, με το εθνικό μητρώο υποδομών. Το να γνωρίζουμε από την καταγραφή ό,τι χρειάζεται για τα κτίρια θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη συντήρηση και θα μας δώσει κίνητρο να αναλάβουμε δράση για αυτή».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build