Στο αυξημένο κατασκευαστικό κόστος και στους τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί αναφέρθηκαν, στη διάρκεια του 2ου συνεδρίου για το real estate των Capital.gr και Forbes Greece, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TenTec, Νίκος Νικολόπουλος, η Τεχνική Διευθύντρια Ανάπτυξης Ακινήτων του ομίλου Intrakat, Τζωρτζίνα Μητσοτάκη και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. «Τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχει μια αλματώδης αύξηση του κόστους, που οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε εξωχώριους παράγοντες (λ.χ. αύξηση κόστους υλικών και ενέργειας). Φαίνεται, πάντως, ότι το τελευταίο διάστημα οι παράγοντες αυτή έχουν μια τάση σταθεροποίησης, έστω και σε υψηλά επίπεδα», ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος.

«Εκτιμούμε, ωστόσο», πρόσθεσε, «ότι το κατασκευαστικό κόστος θα συνεχίσει να ανεβαίνει το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για το κόστος των αμοιβών των μηχανικών, των εργατών, των υπεργολάβων, κλπ, που στην κρίση συμπιέστηκαν προς τα κάτω και η ψαλίδα με τον ευρωπαϊκό μ.ό. έπρεπε να κλείσει. Επίσης, η αύξηση του κόστους ζωής αυξάνει το κόστος των εργατικών. Τέλος, η έλλειψη προσωπικού είναι από μόνη της μοχλός αύξησης του κόστους».

Υλικά νέας γενιάς, ΒΙΜ, αλλά και παρεμβάσεις από την Πολιτεία
Από την πλευρά της, η κ. Μητσοτάκη πρότεινε λύσεις στο πρόβλημα του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους. Δήλωσε: «Ως Intrakat, έχουμε, λ.χ., στραφεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ δοκιμάζουμε και υλικά νέας γενιάς με τεχνολογικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν όμως και λύσεις που για να φέρουν αποτέλεσμα απαιτείται η παρέμβαση της Πολιτείας – λ.χ. στις ελληνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται η εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία ενώ μειώνουν το κόστος κατασκευής. Λύση αποτελούν οι ΑΠΕ, όπως και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως το ΒΙΜ». Τέλος, ο κ. Στασινός τόνισε: «Πρέπει όλες οι εταιρείες να δουλεύουν το ΒΙΜ, για καλύτερο υπολογισμό του κόστους. Επίσης, η Πολιτεία να καταρτίσει πώς θα φέρουμε, γρήγορα, απλά και ευέλικτα, τεχνικό προσωπικό από άλλες χώρες. Τέλος, απαιτείται το προσωπικό να είναι πλέον πιστοποιημένο, όπως και τα υλικά και η διαδικασία και όταν αυτό γίνει θα καταφέρουμε να ελέγξουμε περισσότερο
το κόστος».