Το έργο, που προωθείται ως (ΣΔΙΤ) με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, αναμένεται να προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον όχι μόνο από τους εγχώριους τεχνικούς ομίλους αλλά και από ξένα σχήματα.

Πριν από έντεκα μήνες, τον Φεβρουάριο του 2020, άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, ενός ακόμα σημαντικού έργου, και μάλιστα ύδρευσης, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο με τίτλο «Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων» εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο Δημόσιος Φορέας που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, με τη δημοπράτηση του Φράγματος Χαβρία, προϋπολογισμού 85.400.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρονικού ορίζοντα 30 ετών, του πρώτου ΣΔΙΤ που αφορά φράγμα, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ θα εξασφαλιστεί η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 3 ΣΧΗΜΑΤΑ – ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Τον Ιούνιο του 2020, ξεκίνησαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε είναι διεθνής και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου. Τη δεδομένη χρονική περίοδο ο διαγωνισμός βρίσκεται στην Α’ Φάση, κατά την οποία υποβλήθηκαν οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 3 επενδυτικά σχήματα στις 30 Οκτώβρη: την Ένωση Προσώπων ΓΕΚ Τέρνα – Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης, την Ένωση Εταιρειών Intrakat – Suez Εau France SAS – ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. και την Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. Μια εβδομάδα μετά, την 6η Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων εταιρειών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2021 να έχει εγκριθεί το αποτέλεσμα του Α΄ Σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ το Β’ τρίμηνο του 2021 να έχει γίνει και η προκήρυξη του Διαγωνισμού που αφορά το Β΄ Στάδιο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Κατά τη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα καλέσει τα επιλεχθέντα σχήματα να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικό διάλογο και να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα οριστεί ο οριστικός ανάδοχος του έργου. Συνοπτικά, ο οριστικός ανάδοχος, δηλαδή ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ( ΙΦΣ):

  • Θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,
  • θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου,
  • θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης,
  • θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου. Ως αντάλλαγμα το Δημόσιο θα καταβάλει πληρωμές διαθεσιμότητας βάσει καθορισμένου μηχανισμού πληρωμών, ο οποίος θα βασίζεται στο ποιοτικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου.

Εκτιμάται ότι στα τέλη του Γ’ τριμήνου του 2021 θα υπογραφεί η Σύμβαση Σύμπραξης του εν λόγω έργου. Η φάση κατασκευής του Φράγματος Χαβρία, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων, εκτιμάται να διαρκέσει 3 έτη, ενώ τα υπόλοιπα 27 αφορούν τη φάση λειτουργίας του έργου. Όταν λήξει η σύμβαση, οι δήμοι της περιοχής θα μπορούν διαχειρίζονται το έργο συμμετέχοντας και οι ίδιοι στη σύμπραξη.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή η οποία δεν διαθέτει ποιοτικές ποσότητες νερού οι οποίες να μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες της. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής των 110.593 κατοίκων θεωρείται ο τέταρτος πιο δημοφιλής εγχώριος τουριστικός προορισμός, και έχει υπολογιστεί ότι έως και 1.300.000 τουρίστες τον επιλέγουν ως τόπο των διακοπών τους κατά την περίοδο Ιούλιο – Σεπτέμβριο. Η σκοπιμότητα κατασκευής του έργου αφορά την ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μεγαλύτερο όφελος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι ότι το Φράγμα Χαβρία και τα συναφή έργα θα επιλύσουν το χρόνιο πρόβλημα της πρόσβασης των κατοίκων της Χαλκιδικής σε νερό καλής ποιότητας που να είναι επαρκές για τις ανάγκες τους, ειδικά κατά τους μήνες του καλοκαιριού. Μάλιστα, με το έργο αναμένεται να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής. Έτσι, θα αναβαθμιστεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής με τη διασφάλιση πόσιμου νερού ως μέτρο περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Με τη σειρά της, η τουριστική ανάπτυξη συνεπάγεται και οικονομική ανάπτυξη τόσο για τη Χαλκιδική, όσο και για την Ελλάδα γενικά. Τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής θα είναι μεγαλύτερα, μιας και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για την περάτωση του έργου.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή με μεγάλες ανάγκες σε νερό, όχι μόνο εξαιτίας του τουριστικού χαρακτήρα που έχει, αλλά και εξαιτίας των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Οι δύο αυτές μεγάλες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για την υπεράντληση των υδάτων της περιοχής η οποία -με τη σειρά της- έχει οδηγήσει σε υφαλμύρωση των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Το Φράγμα Χαβρία θα συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, μιας και η κατασκευή του θα βελτιώσει τη χημική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Επίσης, το έργο θα συμβάλει και στη βελτίωση της κατάστασης των υπηρεσιών ύδρευσης και των υπόγειων υδάτων στον κάτω ρου του Ολύνθιου ποταμού, στον οποίο έχει καταγραφή πτώση της στάθμης εξαιτίας της υπεράντλησης.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Το Φράγμα Χαβρία θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ, κάτι που σημαίνει ότι το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται αμέσως διαθέτοντας ιδίους πόρους, ούτε καταφεύγοντας στον δανεισμό για την κατασκευή του έργου. Ταυτόχρονα, το έργο μπορεί να αποπληρωθεί σε ικανό χρονικό ορίζοντα, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δημόσιο να διοχετεύσει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς του πόρους σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής, οι οποίοι χρήζουν άμεσης προσοχής.

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει τους κινδύνους που αφορούν την κατασκευή, την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους το Δημόσιο. Τέλος, από την χρηματοοικονομική ανάλυση που έχει γίνει, προκύπτει ότι το έργο θεωρείται βιώσιμο και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες.Με λίγα λόγια, το Φράγμα Χαβρία είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας, το οποίο θα δώσει τέλος στο πρόβλημα της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια η Χαλκιδική, με οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όσο και για το περιβάλλον της περιοχής που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.