Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, μετά την έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου του πανεπιστημίου για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της φοιτητικής εστίας, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ και το διοικητικό κόστος του φορέα διαχείρισης, συνολικού προϋπολογισμού 480 χιλ. ευρώ.

Η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου, θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ωρίμανση, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, την οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησής του, καθώς και τη σύνταξη ή/και τον έλεγχο των διακηρύξεων και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στο σχέδιο της σύμβασης, η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου προβλέπεται ότι θα έχει εξασφαλιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης. Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται η δημοσίευση του διαγωνισμού, με τη διενέργειά του να προγραμματίζεται για τον Μάρτιο, ενώ η ανακήρυξη αναδόχου προβλέπεται να γίνει μέσα στον Ιούνιο του 2024 και η υπογραφή της σύμβασης στις αρχές Ιουλίου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται στους 18 μήνες.

Η «πονεμένη» ιστορία του κτιρίου
Το κτίριο της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ένα επταώροφο κτίσμα επί της οδού Λαγουμιτζή, ανεγέρθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με σκοπό τη λειτουργία του αρχικά ως ξενοδοχείο και αγοράστηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1986, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης και σίτισης των φοιτητών. Το 2001 έπαψε τη λειτουργία του ως χώρος στέγασης και έκτοτε λειτουργεί μόνο ο χώρος σίτισης των φοιτητών, στο ισόγειο και σε τμήμα του υπογείου και ημιώροφου του κτιρίου.

Στη συνέχεια ανατέθηκε από την Πρυτανική Αρχή η εκπόνηση μελετών για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτιρίου και, μετά τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, υπεγράφη σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό το 2014, το οποίο όμως λύθηκε δύο χρόνια αργότερα, ύστερα από αίτηση διάλυσης της σύμβασης εκ μέρους του εργολάβου, με την αιτιολογία πως για την υλοποίηση του έργου απαιτείται επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή της υπάρχουσας μελέτης ώστε να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν μετά τις καθαιρέσεις που πραγματοποιήθηκαν. Έτσι, το έργο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εγκατάλειψη και επιβάρυνση των κτιριακών υποδομών της φοιτητικής εστίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build