Του Δημήτριου Πατεράκη

 

Η φιλοσοφία του ΒΙΜ εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά, τα τελευταία χρόνια, στην πραγματικότητα των ελληνικών μελετών και κατασκευών, ωστόσο η απουσία του κανονιστικού πλαισίου δημιουργεί ένα περιβάλλον αποσπασματικής χρήσης της  διαδικασίας.

 

Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών έχει εξελιχθεί, πλέον, σε ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης  της πληροφορίας και αποτελεί το κεντρικό σημείο δεκάδων άλλων τεχνολογιών, με εφαρμογές σε όλα τα στάδια της ζωής ενός έργου (από τον σχεδιασμό ως τη λειτουργία). Σήμερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία και Αμερική, στον χώρο των κατασκευών και διαχείρισης έργων, η τάση που κυριαρχεί ως λύση στην ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας, είναι η ψηφιοποίηση σε όλα τα στάδια της ζωής ενός έργου (Digitalization of the Construction Industry).

 

Από τον αρχικό σχεδιασμό, στην κατασκευή και τέλος στη διαχείριση και λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση της ζωής ενός έργου. Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια συνεχούς εξέλιξης, το «εργαλείο-τεχνολογία» που κυριαρχεί πλέον σε αυτόν τον τομέα είναι το ΒΙΜ (Building Information Management), το οποίο από τρισδιάστατη Μοντελοποίηση στα αρχικά στάδια (ΒΙΜ maturity levels) έχει εξελιχθεί, πλέον, σε ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης  της πληροφορίας, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δεκάδων άλλων τεχνολογιών, με εφαρμογές σε όλα τα στάδια της ζωής ενός έργου.

 

ΤΟ ΒΙΜ ΣΕ ΈΡΓΑ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

Στην ελληνική πραγματικότητα, τα έργα στα οποία ο ιδιοκτήτης εμπλέκεται σε όλα τα στάδια ενός έργου (σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία), αφορούν είτε κάποια ιδιαίτερα δημόσια έργα  τύπου μετρό, έργα ΣΔΙΤ, ή κάποια ιδιωτικά έργα πολύ μεγάλου μεγέθους. Στα πολύ μεγάλα δημόσια έργα, σταδιακά πλέον προδιαγράφεται και στην Ελλάδα η χρήση του ΒΙΜ σε όλα τα στάδια του έργου, ενώ αντίστοιχα και στις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις η εμπλοκή μεγάλων διεθνών γραφείων μελετών και συμβούλων συντελεί στον σχεδιασμό αποκλειστικά σε περιβάλλον ΒΙΜ και στη χρήση του στα στάδια κατασκευής και λειτουργίας.

 

Τόσο τα έργα τύπου ΣΔΙΤ, όσο και οι μεγάλες επενδύσεις, έχουν σαν κοινό παρονομαστή τη συμμετοχή του επενδυτή στη λειτουργία και διαχείριση του έργου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Τυπικά, το κόστος στο σύνολο της ζωής ενός έργου (Κτιριακού) κατανέμεται περίπου κατά 20% στη φάση Μελέτης και κατασκευής και κατά 80% στη λειτουργία του.

 

Υπάρχουν πάρα πολλές δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με τα οφέλη του ΒΙΜ, άλλες με ποιοτικά μόνο χαρακτηριστικά, και άλλες ποσοτικοποιημένες. Μεσοσταθμικά (σύμφωνα με πανεπιστημιακή μελέτη), τα  οικονομικά οφέλη από τη χρήση του ΒΙΜ κατά τη λειτουργία ενός κτιριακού έργου είναι περίπου στο 30% του λειτουργικού κόστους και μεσοσταθμικά περίπου στο 25% της αξίας του έργου. Ποσό ιδιαίτερα σημαντικό, για την επιτυχία μίας αντίστοιχης επένδυσης.

 

*Ο κ. Δημήτριος Πατεράκης είναι Business Development Director της Ι-ΤΕΚΤΩΝ