Το 2023 έκλεισε με θετικούς οιωνούς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, και ειδικά για τον κλάδο των υποδομών, όπου και είδαμε έργα-ορόσημα να ολοκληρώνονται και άλλα να μπαίνουν σε τροχιά ανάθεσης. Υπό το πρίσμα μιας μεγάλης ευκαιρίας για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών και, ως εκ τούτου, για τη βιομηχανία των δομικών υλικών, οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα στη βιώσιμη ανάπτυξη με κατασκευαστικά υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο ΤΙΤΑΝ, άλλωστε, υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που υιοθέτησαν το οικουμενικό αίτημα για πράσινη μετάβαση και ενσωμάτωσαν στις προτεραιότητές τους το στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις δραστηριότητές τους.

Προβαίνοντας στις κατάλληλες επιλογές, οδηγούμε τον κλάδο σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και περνάμε από τη θεωρία στην πράξη μέσα από πρωτοποριακές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιαμάτων. Με ισχυρή δέσμευση να επιτύχουμε έως το 2050 ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, προχωράμε αποφασιστικά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου δράσεων με τρεις άξονες. Έτσι, οι στρατηγικές μας επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους παράλληλους και αλληλοσυμπληρούμενους άξονες. Ψηφιακός μετασχηματισμός με τη χρήση υπερσύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αναζήτηση χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις δραστηριότητές μας και παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον, έξυπνων δομικών υλικών για βιώσιμες και ανθεκτικότερες στο χρόνο κατασκευές.

Τα «πράσινα» έργα στο Καμάρι Βοιωτίας
Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η πρόσφατη «πράσινη» επένδυση ύψους €26 εκατ. για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι Βοιωτίας. Με αυτή την επένδυση το εργοστάσιο θα καταστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και «πράσινα» εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030. Παράλληλα, οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν κατά 150.000 τόνους ετησίως με τη χρήση σχεδόν 200.000 τόνων εναλλακτικών καυσίμων. Σε αντίστοιχη τροχιά βρίσκεται και το εμβληματικό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα IFESTOS. Το έργο που υλοποιείται από τον Τιτάνα στο Καμάρι, για το οποίο ο Όμιλος έχει υπογράψει Συμφωνία Επιχορήγησης με το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €234 εκατ., θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα ανά έτος.

Πλήρης ανασχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας
Ήδη, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ευρέος μετασχηματισμού που αναμένεται να οδηγήσει στον πλήρη ανασχεδιασμό της παραγωγικής μας διαδικασίας. Προτεραιότητές μας παραμένουν η παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και σαφώς η προσφορά στοχευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αυξάνουν τις δυνατότητες για ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές. Χαρακτηριστικό προϊόν αποτελεί το πρωτοποριακό, φιλικότερο προς το περιβάλλον τσιμέντο υψηλής προστιθέμενης αξίας που διαθέτει ο ΤΙΤΑΝ, με αυξημένη περιεκτικότητα σε ποζολάνη, η οποία προέρχεται κυρίως από την πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο τσιμέντο με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά, μέσω του οποίου ο ΤΙΤΑΝ μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ελληνική οικοδομική δραστηριότητα κατά 55 χιλιάδες τόνους το 2024. Ο ΤΙΤΑΝ διαθέτει σήμερα μία διευρυμένη γκάμα «πράσινων» προϊόντων τσιμέντου, ενώ ήδη, πάνω από το 30% του παραγόμενων προϊόντων, είναι χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Στη σειρά προϊόντων έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, έτοιμα σκυροδέματα και κονιάματα που περιέχουν ανακυκλωμένα ή ανακτημένα υλικά, ενισχύοντας έμπρακτα την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υδατοπερατά σκυροδέματα τα οποία περιορίζουν τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών από πλημμύρες στον αστικό ιστό, υλικά πιστοποιημένα για αυξημένη προστασία στην πυρκαγιά κ. ά.

Πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιδόσεων
Για την ουσιαστική ενημέρωση της κατασκευαστικής αγοράς στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων της, o TITAN έχει λάβει πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιδόσεων (EPDs) για προϊόντα τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιαμάτων που διαθέτει στην ελληνική αγορά, καθώς και αδρανών υλικών από τα λατομεία του. Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτόμου συστήματος σήμανσης και βαθμονόμησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος, με την επωνυμία VESTA™. Από τον Ιούλιο 2022 το VESTA™ αποτελεί εξειδικευμένο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, που βασίζεται στα υψηλά πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ΤΙΤΑΝ και INTERBETON και επαληθεύεται ως προς την ακρίβεια και τη διαφάνεια μέσω εκτεταμένων επιθεωρήσεων από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

Στον Τιτάνα εργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια προκειμένου να συμβάλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της χώρας μας. Με δέσμευση για κορυφαία αποτελέσματα και με νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν εφαρμογή, όχι μόνο σε εμβληματικά έργα, αλλά και σε μικρότερα έργα υποδομών, όπως και σε ιδιωτικές κατασκευές.