Το τρίτο συνεχόμενο έτος με ρεκόρ πωλήσεων ήταν το 2023 για τον όμιλο Τιτάν, που ταυτόχρονα είδε την καθαρή κερδοφορία του να υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2022. Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, το 2023 έκλεισε με πωλήσεις ύψους 2,55 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,6% σε σχέση με τα επίπεδα-ρεκόρ του 2022, ενώ και τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 63,1% και διαμορφώθηκαν σε 540,3 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν σε 268,7 εκατ. ευρώ (109,7 εκατ. το 2022), παρά τις συναλλαγματικές ζημιές σε Αίγυπτο και Τουρκία και την αυξημένη φορολογία. Η αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου Τιτάν στη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του σε όλες τις κύριες αγορές δραστηριοποίησής του. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η Τιτάν βγήκε κερδισμένη από την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, χάρη στην παρουσία της στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων μονάδων κοντά στα σημεία κατασκευής έργων, καθώς και μέσω επενδύσεων στην επέκταση της αποθηκευτικής της δυναμικότητας και στον στόλο οχημάτων μεταφοράς και αντλιών σκυροδέματος.

Σημειώνεται, ότι το τσιμέντο του ομίλου με μεγαλύτερο ποσοστό ποζολάνης καλύπτει πλέον περίπου το 80% της ελληνικής αγοράς. Σημαντικά ποσοστά αύξησης κατέγραψαν οι πωλήσεις όλων των προϊόντων, ενώ τον Ιανουάριο 2024 ο όμιλος απέκτησε λατομείο στην Αττική, με αποθέματα που ξεπερνούν τους 40 εκατ. τόνους, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση της περιοχής. Ο κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη δυτ. Ευρώπη το 2023 παρουσίασε αύξηση 22% και διαμορφώθηκε σε 407,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 64,7 εκατ. ευρώ (31,8 εκατ. το 2022).

Επενδύσεις 224 εκατ. το 2023
Το 2023 ο όμιλος Τιτάν προχώρησε σε επενδύσεις 224 εκατ. ευρώ (πάνω από τις μισές αφορούσαν στις ΗΠΑ), δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις για αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση του κόστους, μετάβαση σε χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε έργα logistics. Αυξημένα ποσά διατέθηκαν, επίσης, σε ψηφιακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα τα επενδυτικά έργα αύξησης της αποθηκευτικής χωρητικότητας βελτίωσαν τις δυνατότητες διακίνησης και συνέβαλαν στην αποσυμφόρηση των δικτύων διανομής του ομίλου.

Θετικές προοπτικές
Για το 2024, η διοίκηση του ομίλου βλέπει θετικές προοπτικές, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές του στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ειδικά για την Ελλάδα, εκτιμάται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, με την υλοποίηση πολλών μεγάλης κλίμακας έργων υποδομών και ανάπτυξης ακινήτων σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητές του για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς, διευρύνοντας τα προϊόντα που διαθέτει και αξιοποιώντας τα άνω των 150 εκατ. τόνων αποθέματα αδρανών υλικών, ποζολάνης και περλίτη που έχει πρόσφατα αποκτήσει. Επιπλέον, η επέκταση του δικτύου διανομής σκυροδέματος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία στην Ελλάδα.