Στη σύσταση Επιχειρηματικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας θα προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κίνηση, για τις ανάγκες της οποίας η εταιρεία έχει ιδρύσει σχετική εταιρεία με την επωνυμία Επιχειρηματικό Πάρκο Τιτάν Ελευσίνας Α.Ε. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές με γνώση της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών πάρκων, η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς του ομίλου Τιτάν δεν προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού – βιομηχανικού πάρκου, στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλες βιομηχανίες όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία διαχειρίζεται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικές περιοχές ανά την Ελλάδα. Αντιθέτως πρόκειται για μία κίνηση δημιουργίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ομίλου στην παραλιακή ζώνη της Ελευσίνας, όπου η Τιτάν διατηρεί το εργοστάσιό της.

Δυνατότητα για νέες επενδύσεις και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση του συντελεστή δόμησης
Μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση ο όμιλος θα μπορούσε να επιτύχει την αύξηση των συντελεστών δόμησης στην ευρύτερη περιοχή που εντάσσεται το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πάρκο, γεγονός που θα δώσει την δυνατότητα στην επιχείρηση για νέες επενδύσεις και επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Προϋπόθεση βέβαια για να συμβεί αυτό αποτελεί να μην έχουν εξαντληθεί οι συντελεστές κάλυψης στο σημείο.

Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού η Τιτάν Α.Ε. προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση της προαναφερόμενης εταιρείας μαζί με τη θυγατρική Ιντερμπετόν ΑΒΕΕ.
Βάσει της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος η συγκεκριμένη εταιρεία ειδικού σκοπού που συστήθηκε για να διαχειρίζεται το επιχειρηματικό πάρκο του ομίλου Τιτάν, θα πρέπει να καταρτίσει φάκελο για την έγκριση του επιχειρηματικού πάρκου. Προς έγκριση θα πρέπει επίσης να κατατεθούν προς τις αρμόδιες αρχές η πολεοδομική μελέτη και όλες οι τεχνικές μελέτες που αφορούν στην εκπόνηση έργων υποδομής καθώς και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος το H2CEM με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ
Την ίδια στιγμή όπως γνωστοποίησε ο όμιλος Τιτάν, το έργο H2CEM, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου με σκοπό να παραχθεί ενέργεια στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται πλέον στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Πρόκειται μάλιστα για το μοναδικό έργο προερχόμενο από την Ελλάδα, το οποίο κρίθηκε επιλέξιμο για χρηματοδότηση με κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο αξιολόγησης προτάσεων έργων τα οποία αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου για βιομηχανική χρήση (IPCEI Hy2Use). Το H2CEM έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build