Αύξηση πωλήσεων και κερδών έφεραν στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι ισχυρές επιδόσεις της σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς καταγράφηκαν ισχυρά επίπεδα εγχώριας ζήτησης σε όλο το εύρος των βασικών αγορών και προϊόντων του ομίλου αλλά και ενισχυμένα επίπεδα τιμών.

Οι επιδόσεις του Ομίλου
Ειδικότερα, οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 ανήλθαν σε 1,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,7%, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν στα 241,2 εκατ. ευρώ (+77%) χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και στη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους. Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 110,9 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση του EBITDA. Ειδικότερα για το β’ τρίμηνο 2023, οι πωλήσεις της ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,3%, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων και υποστήριξε τις αυξήσεις τιμών που πραγματοποιήθηκαν το 2022 και στις αρχές του 2023.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Marcel Cobuz, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου ΤΙΤΑΝ, «πετύχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο, με ενισχυμένες τιμές οι οποίες αντιστάθμισαν τα υψηλά κόστη και αυξημένες πωλήσεις προϊόντων χαμηλού άνθρακα με ποσοστό 25% σε έργα υποδομών και άλλων σημαντικών έργων του κατασκευαστικού κλάδου. Bρισκόμαστε σε τροχιά για μια χρονιά ρεκόρ ανάπτυξης και επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

Ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
Ειδικά για την Ελλάδα, σημειώνεται ότι στο β’ τρίμηνο 2023 η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε, χάρη στα δημόσια έργα στρατηγικής σημασίας στην ηπειρωτική χώρα, στα μικρότερης κλίμακας δημόσια έργα της περιφέρειας και στις επενδύσεις σε κατασκευές σχετιζόμενες με τον τουριστικό κλάδο, εν αναμονή ισχυρών εποχιακών επιδόσεων, όμως και η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών στις αστικές περιοχές συνεχίζει να αυξάνεται.

Χάρη στα κατά κύριο λόγο αυξημένα επίπεδα ζήτησης, οι συνολικές πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 21,3% και έφτασαν τα 197,3 εκατ. ευρώ, έναντι 162,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,4 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 36,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εντός του β’ τριμήνου 2023 ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο τσιμέντου του ομίλου στο Καμάρι, έργο-ορόσημο στο πλαίσιο του προγράμματος του ομίλου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή προηγμένης τεχνολογίας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε πλήρη λειτουργία, με εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης πολύ μικρότερο από πέντε έτη. Η ενσωμάτωση του νέου προασβεστοποιητή επιτρέπει στον όμιλο να διευρύνει την γκάμα τσιμέντων μειωμένου άνθρακα, με επίτευξη ετήσιας μείωσης των εκπομπών CO2 κατά περίπου 150.000 τόνους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build