ποζολανικά τσιμέντα από τον Όμιλο τιταν για τη μετάβαση σε ένα μέλλον πράσινης ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Ηπαρουσίαση, τον Νοέμβριο του 2023, ενός νέου, καινοτόμου συσκευασμένου τσιμέντου που διαθέτει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις δράσεις του Τιτάνα για την «πράσινη» μετάβαση προς ένα μέλλον βιώσιμων κατασκευών. Η μετάβαση στη βιωσιμότητα προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, τη διάθεση υψηλής ποιότητας, καινοτόμων δομικών υλικών για κατασκευές κτιρίων υψηλής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας. Ο ΤΙΤΑΝ επενδύει σταθερά στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την παραγωγή προηγμένων προϊόντων που φέρουν «πράσινη» ταυτότητα.

Με τη δύναμη της ποζολάνης
Το ποζολανικό τσιμέντο νέας γενιάς που παρουσίασε πρόσφατα ο ΤΙΤΑΝ ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Με κορυφαίο πλεονέκτημα ότι έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά -μείωση έως και 25% σε σχέση με το συμβατικό τσιμέντο-, τοποθετείται στην πρωτοπορία των τσιμέντων υψηλής προστιθέμενης αξίας του Τιτάνα και τα οποία οδηγούν τις εξελίξεις για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Παράλληλα, το ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM IV/B (P-W) 32,5 R διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με το εναρμονισμένο υποχρεωτικής εφαρμογής πρότυπο ΕΝ 197-1:2011, το οποίο προβλέπει την παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε clinker σε σχέση με τα ευρέως διαθέσιμα χύδην ή συσκευασμένα τσιμέντα στην ελληνική αγορά, αλλά ακόμα και σε σχέση με επερχόμενα πρότυπα, όπως το ΕΝ 197-5, τα οποία όμως δεν προβλέπονται ακόμη στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016.

Ανθεκτικό και Α+
Το συγκεκριμένο τσιμέντο αποτελεί ιδανική λύση για κατασκευές στην Ελλάδα. Η αυξημένη περιεκτικότητά του σε ποζολάνη, η οποία προέρχεται κυρίως από την πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στην εταιρεία Περλίτες Αιγαίου, βελτιώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στα παραθαλάσσια περιβάλλοντα έκθεσης κατασκευών, που αποτελούν την πλειονότητα της οικοδομικής δραστηριότητας. Χάρη στις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις του κατατάσσεται στην κατηγορία Α+, σύμφωνα με το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης VESTA™ του Τιτάνα.
Η κουλτούρα των φιλικών προς το περιβάλλον υλικών για «πράσινες» κατασκευές που αναπτύσσεται στην τσιμεντοβιομηχανία ωθεί πλέον και τους πελάτες της να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ΤΙΤΑΝ δεν είναι απλώς παρών, αλλά πρωτοπορεί, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε μελετητές, τεχνικά γραφεία και συμβούλους που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν υπερσύγχρονα, έξυπνα κτίρια με όσο το δυνατό χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.