‘Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τιτάνα βρίσκονται η ζωτική ανάγκη αναχαίτισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η πράσινη μετάβαση. Έχοντας δεσμευτεί να επιτύχει, έως το 2050, ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από πρωτοποριακές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα «πράσινα» προϊόντα τσιμέντου που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αυξάνουν τις δυνατότητες για βιώσιμες κατασκευές. Σημαντικό ορόσημο στην πορεία επίτευξης αυτής της δέσμευσης του Ομίλου, αποτελεί η κυκλοφορία του νέου ποζολανικού τσιμέντου με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά.

Τα χαρακτηριστικά του ποζολανικού τσιμέντου
Το ποζολανικό τσιμέντο αποτελεί επιστέγασμα των επενδύσεων του Τιτάνα στο σχεδιασμό και παραγωγή προηγμένων προϊόντων που επιταχύνουν τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, αφού προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα και εργασιμότητα για κατασκευές κτιρίων υψηλής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας. Κορυφαίο πλεονέκτημα του ποζολανικού τσιμέντου είναι ότι έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά -μείωση έως και 25% σε σχέση με το συμβατικό σύνθετο τσιμέντο-, χαρακτηριστικό που το τοποθετεί στην πρωτοπορία των τσιμέντων υψηλής προστιθέμενης αξίας του Τιτάνα και τα οποία οδηγούν τις εξελίξεις για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, το ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM IV/B (P-W) 32,5 R διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με το εναρμονισμένο υποχρεωτικής εφαρμογής πρότυπο ΕΝ 197-1:2011, το οποίο προβλέπει την παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ σε σχέση με τα ευρέως διαθέσιμα χύδην ή συσκευασμένα τσιμέντα στην Ελληνική αγορά, αλλά ακόμα και σε σχέση με επερχόμενα πρότυπα, όπως το ΕΝ 197-5, τα οποία όμως δεν προβλέπονται ακόμη στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016.

Ιδανική λύση για κατασκευές στην Ελλάδα
Το συγκεκριμένο τσιμέντο αποτελεί ιδανική λύση για κατασκευές στην Ελλάδα. Η αυξημένη περιεκτικότητά του σε ποζολάνη, η οποία προέρχεται κυρίως από την πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου, βελτιώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στα παραθαλάσσια περιβάλλοντα έκθεσης κατασκευών, που αποτελούν την πλειονότητα της οικοδομικής δραστηριότητας. Χάρη στις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις του κατατάσσεται στην κατηγορία Α+, σύμφωνα με το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης VESTA™ του Τιτάνα. Η κουλτούρα των φιλικών προς το περιβάλλον υλικών για «πράσινες» κατασκευές που αναπτύσσεται στην τσιμεντοβιομηχανία ωθεί πλέον και τους πελάτες της να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο  ΤΙΤΑΝ δεν είναι απλώς παρών, αλλά πρωτοπορεί, παρέχοντας
την απαραίτητη τεχνογνωσία σε μελετητές, τεχνικά γραφεία και συμβούλους που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν υπερσύγχρονα, έξυπνα κτίρια με όσο το δυνατό χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Με δέσμευση να επιτύχει, έως το 2050, ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υλοποιεί ένα φιλόδοξο πλάνο δράσεων που εντάσσεται στο πλαίσιο των ESG δεσμεύσεών του. Προχωρά σε σημαντικές καινοτομίες και επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλα, με νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον προϊόντα, δίνει τεκμηριωμένα βιώσιμες λύσεις στην κατασκευαστική αγορά. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τον Τιτάνα ως ηγέτιδα δύναμη στην προσπάθεια της ελληνικής βιομηχανίας να συμβάλει αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα του πλανήτη.