Αύξηση του κύκλου εργασιών, των λειτουργικών κερδών (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο του 2021, με σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, ανακοίνωσε ο όμιλος Titan Cement International SA για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% χάρη λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €821,1εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών. Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου εργασιών σε ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν 11,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €142,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπικά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα €58,0 εκ. έναντι €22,4 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Αξίζει να σημειωθεί ώστε να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα, ότι οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επιδείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων το Α’ εξάμηνο 2021

ΗΠΑ
Τα θεμελιώδη μεγέθη στις αγορές των ΗΠΑ διατήρησαν τη δυναμική τους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εν μέσω ενός θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η ζήτηση ενισχύεται αφενός μεν λόγω των ισχυρών τάσεων της αγοράς κατοικιών, η οποία ευνοείται από τα χαμηλά επιτόκια και την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών, αφετέρου δε λόγω των αυξανόμενων έργων υποδομής. Η ανάπτυξη στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση εξακολούθησε να κινείται ανοδικά στη Φλόριντα, με τις τάσεις να διαφοροποιούνται στις κατά τόπους περιοχές. Η αγορά στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τις θετικές ενδείξεις που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, η στενότητα της αγοράς αποτυπώθηκε στην αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 10,2% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,8%) στα €479,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €81,2 εκ. (αύξηση 1,9% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ σε Ευρώ μειώθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος συντήρησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς επίσης στα αυξημένα κόστη μεταφορών και εργασίας.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη
Στην Ελλάδα οι ενθαρρυντικές τάσεις της ζήτησης που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενισχύοντας την άποψη ότι ο κλάδος εισέρχεται σε αναπτυξιακό κύκλο. Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, η ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται. Ο κλάδος κατοικιών κινήθηκε ανοδικά στα κύρια αστικά κέντρα, ενώ πολλά περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, γεγονός που αντισταθμίζει την ήπια κάμψη που παρατηρείται στα έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η θετική πορεία της αγοράς επέτρεψε αύξηση των τιμών, περιορίζοντας τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ναύλων. Οι εξαγωγές του Ομίλου επίσης αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης στις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου. Ωστόσο, τα περιθώρια των εξαγωγών επλήγησαν λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και λόγω αύξησης των ναύλων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 17,4% και ανήλθε σε €133,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €17 εκ. έναντι €8,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με τις πωλήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε όλες τις αγορές της περιοχής. Αν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους, οι συνολικές επιδόσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα χάρη στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των εργοστασίων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα, που αποτελούν τις κύριες πηγές ζήτησης, διατήρησαν τη δυναμική τους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 14,1% και ανήλθε σε €132,3 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,5% στα €42 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ανατολική Μεσόγειος
Η κατανάλωση τσιμέντου στην Αίγυπτο παρέμεινε αμετάβλητη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου, πριν ξεκινήσει το Ραμαζάνι η αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση. Οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα έργα ανάπτυξης των Νέων Πόλεων συνέχισαν να στηρίζουν την ζήτηση. Από τις αρχές του έτους σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των τιμών, οι οποίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών αντιστάθμισε εν μέρει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η Αίγυπτος κατέγραψε περιορισμένα θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του έτους.

Στην Τουρκία, οι εγχώριες πωλήσεις της Adocim αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι με παράλληλη αύξηση και των τιμών, γεγονός που αντανακλά την πλήρη κάλυψη της προσφοράς από την αυξημένη ζήτηση. Οι επενδύσεις στις κατασκευές νέων κατοικιών εξακολουθούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις αποταμιεύσεις, να εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης του αυξανόμενου πληθυσμού και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών. Επιπλέον, το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων σε μικρής κλίμακας έργα στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας ενισχύει τη ζήτηση.

Η εξασθένηση όμως του τοπικού νομίσματος και η έκθεση της χώρας σε κόστη που τιμολογούνται σε ξένο νόμισμα περιόρισαν την κερδοφορία της Τουρκίας και τη συνεισφορά της στα αποτελέσματα της Ανατ. Μεσογείου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα €75,9 εκ., σημειώνοντας πτώση 6,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αν και σε τοπικό νόμισμα υπήρξε άνοδος 8,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €2,4 εκ., αύξηση 1,4% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)
Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας εξακολούθησε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, διατηρώντας την πορεία ανάκαμψης που παρατηρείται τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Apodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών στα €36,7 εκ. (έναντι €29,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €8,8 εκ. (έναντι €3,5 εκ. το 2020), ενισχύοντας τη συνεισφορά της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €60,5 εκ., χαμηλότερες κατά €8,4 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), αλλά περιορίστηκαν από τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες που ανήλθαν σε €54,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €13,8 εκ. σε σύγκριση με τις περιορισμένες λόγω κορονοϊού επενδυτικές δαπάνες το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν κατά €16,4 εκ. χαμηλότερα και ανήλθαν σε €15,7 εκ., αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, καθώς και τη θετική διαφορά από το περσινό κόστος ύψους €7εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €691,4 εκ., υψηλότερος κατά €7 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε €93,7 εκ., μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους €166 εκ. που έληξαν τον Ιούνιο του 2021.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 29 Απριλίου 2021. Tο αντίστοιχο ποσό καταβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.

Στις 22 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακύρωσης ποσοστού 5% των μετοχών της TCI. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές. Στις 30 Ιουνίου 2021 η TITAN Cement Group κατείχε 1.307.520 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2021

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου κατέδειξαν περαιτέρω τη θετική επίδραση από τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών, την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και τη συσσωρευμένη ζήτηση. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2021, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του δεύτερου τριμήνου του 2021 θα ήταν κατά περίπου €10 εκ. υψηλότερα εάν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης δεν είχε μετατεθεί στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Tο δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 12,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε στα €450,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 10,1%, κυρίως λόγω της αναβολής της αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου στο Pennsuco στις ΗΠΑ και της μετάθεσης των συναφών δαπανών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντί του πρώτου τριμήνου το 2020, αλλά και λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και ναύλων που είχαν αντίκτυπο σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €42,7 εκ., σε σύγκριση με €38,2 εκ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Επιδόσεις ESG

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ήδη μια καλή εκκίνηση για την επίτευξη των νέων στόχων που έχει θέσει για το 2025 και μετά, σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), οι οποίοι ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος και εστιάζουν σε τέσσερις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του: ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός· εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη· θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται· υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα τα παραπάνω διέπονται από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθικής.

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) επικύρωσε τους στόχους του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1 και 2) για το 2030 ως εναρμονισμένους με τα επίπεδα που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) όσον αφορά τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C. O Όμιλος TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), η οποία αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute – WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Επιπλέον, ο Όμιλος παρακολουθεί πλέον τις εκπομπές CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου. Οι εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή των προϊόντων του Ομίλου το 2020 επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εξακολούθησε να αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών αποβλήτων προς ταφή σε όλες τις δραστηριότητές του. Μετά την πιστοποίηση των δύο εργοστασίων στην Αίγυπτο, ποσοστό 82% της παραγωγής του Ομίλου καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους. Επιπλέον, όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα έλαβαν το σήμα Platinum, τον υψηλότερο βαθμό που προβλέπεται σύμφωνα με το πρότυπο “Zero Waste to Landfill” της Eurocert για την αποτροπή των αποβλήτων από την ταφή. Καθώς τα εργοστάσια στις ΗΠΑ και στην Τουρκία έχουν λάβει παρόμοιες πιστοποιήσεις, ποσοστό άνω του 50% της παραγωγής το Ομίλου διαθέτει πλέον σχετική πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή.

Το θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται και η σύμπραξη με τις τοπικές κοινωνίες εξακολούθησαν να αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο. Η θυγατρική του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία έλαβε έπαινο στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων “Sustainable Development Goals (SDG) Pioneer”, που
διοργανώθηκε από το Δίκτυο UN Global Compact και την Oργάνωση της κοινωνίας των πολιτών Konekt, ως αναγνώριση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε με στόχο την υγεία και την ευημερία (ΣΒΑ 3), την ποιοτική εκπαίδευση (ΣΒΑ 4), και την κλιματική αλλαγή (ΣΒΑ 13). Στην Ελλάδα, ο ΤΙΤΑΝ γιόρτασε τη φύτευση άνω των 2.000.000 δέντρων από το 1971, τη χρονιά που ξεκίνησε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και δενδροφύτευσης. Οι προσπάθειες του Ομίλου σε θέματα βιοποικιλότητας, διατήρησης των φυσικών πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίστηκαν επίσης στο πλαίσιο των Βραβείων Bravo Sustainability 2021 που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα QualityNet. Ο ΤΙΤΑΝ έλαβε δύο βραβεία, ένα για τους νέους στόχους ESG που έθεσε και ένα για τη δημιουργία του πρώτου φαινολογικού κήπου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Τιτάνα σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, η MSCI αναβάθμισε την αξιολόγηση ESG του Ομίλου σε ΑΑ.

Η προτεινομένη δέσμη μέτρων “Fit for 55” σχετικά με τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου και τέθηκε σε διαβούλευση από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η τελική μορφή αυτής της δέσμης μέτρων δεν είναι ακόμα καθορισμένη και δεν αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες μας στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, Ελλάδα και Βουλγαρία, για τα αμέσως επόμενα
έτη.

Προοπτικές

H κατασκευαστική δραστηριότητα αποδείχτηκε ανθεκτική παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Με την παραδοχή ότι η χειρότερη φάση της παγκόσμιας πανδημίας έχει περάσει, οι προοπτικές των αγορών και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξουν την ανάπτυξη το 2021 κι έπειτα. Συγχρόνως όμως η λειτουργική κερδοφορία περιορίζεται από την εκτίναξη των ναύλων και των τιμών ενέργειας όπως επίσης και από τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της απότομης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για αγορά κατοικίας και έργα υποδομών εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης. Τα προς εκτέλεση έργα της TITAN America είναι ήδη πολυπληθή και αυξάνονται περαιτέρω.

Παράλληλα όμως, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οι δυσκολίες εφοδιασμού και το αυξανόμενο κόστος επηρεάζουν όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου.

Στην Ελλάδα η ζήτηση είναι σε αναπτυξιακή πορεία, χάρη στην ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στα κύρια αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με πολλά περιφερειακά έργα υποδομών σε όλη την χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς συντελείται μέχρι στιγμής χωρίς τη συμβολή των μεγάλων έργων υποδομής που έχουν προγραμματιστεί. Τα εν λόγω έργα εκτιμάται ότι θα τονώσουν τη ζήτηση δομικών υλικών προς τα τέλη του έτους – αρχές του 2022, θέτοντας τα θεμέλια για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί το διεθνές εμπορικό δίκτυο που διαθέτει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της δυναμικής που διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Ωστόσο, η στενότητα που παρατηρείται σήμερα στην αγορά διακίνησης εμπορευμάτων και η εκτίναξη των ναύλων, θα επηρεάσουν την κερδοφορία των εξαγωγών, για όσο διάστημα διαρκέσουν αυτές οι συνθήκες.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η δυναμική του κλάδου αναμένεται να διατηρηθεί. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας, τα ιδιωτικά έργα σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, όπως και τα έργα υποδομής συνθέτουν συνδυαστικά το πλαίσιο της ζήτησης που ποικίλλει ανά χώρα. Οι μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, με συνεχή εισροή επενδύσεων στην περιοχή.

Στην Αίγυπτο οι αρχές θέσπισαν πρόσφατα (με ισχύ από την 1η Ιουλίου) ποσοστώσεις παραγωγής για όλες τις τσιμεντοβιομηχανίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος αυτού του μέτρου, η επίτευξη μιας ευνοϊκότερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των τιμών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις καλύτερες μακροοικονομικές προοπτικές και την ανάκαμψη της ζήτησης τσιμέντου αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στην Τουρκία, η κυβερνητική πολιτική θα συνεχίσει να ενισχύει την κατασκευαστική δραστηριότητα, παρά την εύθραυστη οικονομική κατάσταση.

Στην Βραζιλία η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (SNIC) εκτιμά ότι το 2021 η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 6% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 με τις ανακαινίσεις κατοικιών και τα νέα κατασκευαστικά έργα να οδηγούν την αύξηση της ζήτησης. Οι δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτή αλλά και κατασκευών κινούνται ανοδικά αποτυπώνοντας τη δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών και τις δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών, με θετικές προοπτικές για τον κλάδο το 2022.