Σημαντική άνοδος πωλήσεων σημειώθηκε κατά το 9μηνο του 2021 σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αίγυπτο συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων σαν αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της παραγωγής στην αγορά. Στην Τουρκία το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε η ανοδική τάση.

Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 9μηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκε στα 1.262,8 εκατ. ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,1%. Η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα. Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
δέχθηκαν πιέσεις κατά το 9μηνο και διαμορφώθηκαν στα 219,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε κέρδη ύψους 81,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 58,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού και της αποτελεσματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης που εφάρμοσε.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων 

Η.Π.Α.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για δομικά υλικά στις Η.Π.Α. H ισχυρή αγορά εργασίας και οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τη ζήτηση στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, η οποία ευνοείται περαιτέρω από την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και τα ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Κατά το 9μηνο οι τάσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Ο Όμιλος προωθεί ενεργά το τσιμέντο χαμηλότερων εκπομπών CO2 στις Η.Π.Α., και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις συνθήκες για να ανταποκριθεί σε ευρύτερη ζήτηση. Η Titan America είναι ηγέτης στον κλάδο του “πράσινου” τσιμέντου και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου Τύπου IL (μειωμένων εκπομπών CO2) που πωλείται στις Η.Π.Α. Η μεγάλη αύξηση του κόστους (κυρίως ενέργειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και εργατικού κόστους) επηρέασε τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία συμπιέστηκαν, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Στα τέλη του καλοκαιριού ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προέβη σε μια δεύτερη τιμολογιακή αύξηση εντός του έτους, προκειμένου να αντισταθμίσει τα υψηλότερα κόστη. Λόγω των συμβάσεων που ήδη ήταν σε ισχύ και της έκτασης των αυξήσεων στο κόστος, απαιτείται κάποιο διάστημα προτού γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με τις νέες αυξήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 με στόχο την ανάκαμψη των περιθωρίων κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,7% σε δολάρια ΗΠΑ κατά το 9μηνο του 2021, η οποία αντιστοιχεί σε 2,1% αύξηση σε ευρώ, φτάνοντας τα 731,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε 126,7 εκατ. ευρώ (μείωση 5,1% σε δολάρια ΗΠΑ) και ήταν 10,6% χαμηλότερα σε σχέση με το 9μηνο του 2020 σε ευρώ.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Οι επιδόσεις της ελληνικής αγοράς συνέχισαν να είναι ενθαρρυντικές, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σταθερά σε αναπτυξιακό κύκλο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους όσο και κατά το 9μηνο. Σε όλους τους κλάδους κατασκευών αναμένεται ενίσχυση της ζήτησης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αντλεί τη δυναμική της από την αναβάθμιση και επέκταση πολλών ιδιωτικών έργων υποδομής, καθώς και από έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης από μικρές βιομηχανικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας -κυρίως στα αστικά κέντρα. Υποστηριζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, έγιναν τιμολογιακές αυξήσεις ,οι οποίες όμως ακόμη δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των ναύλων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι εξαγωγές του Ομίλου συνέχισαν να κινούνται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ανόδου της παγκόσμιας ζήτησης σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το 9μηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε 194,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος εξακολούθησαν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξάμηνου του 2021. Οι πωλήσεις και οι τιμές εξελίχθηκαν θετικά σε όλη την περιοχή, αποτυπώνοντας τις ισχυρές τάσεις τόσο σε έργα υποδομής όσο και στην αγορά κατοικίας, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας, που αφορούσε τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα στερεά καύσιμα, εξακολούθησε να πλήττει τις επιδόσεις της περιοχής και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέβαλε προσπάθειες μέσω των τιμολογιακών αυξήσεων να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας. Οι υψηλότεροι συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου του
Ομίλου συνέχισαν να καταδεικνύουν τις συνολικά ικανοποιητικές επιδόσεις της περιοχής, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ικανοποιητικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής για να καλυφθεί μια περαιτέρω άνοδος της ζήτησης στο μέλλον.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 9,2% ,στα 214,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,2%, στα 69 εκατ. ευρώ.

Ανατολική Μεσόγειος

Η αγορά της Αιγύπτου εξακολουθεί να εμφανίζει θετικές ενδείξεις σημειώνοντας αύξηση περίπου 7% από την αρχή του έτους. Τα εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ λειτουργούν στα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα ακολουθώντας τις ποσοστώσεις παραγωγής που θεσπίστηκαν για όλες τις τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα οι τιμές πώλησης διατηρούν σταθερά την ανοδική τους πορεία. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου βελτιώνεται μετά από πολλά χρόνια μη ικανοποιητικών επιδόσεων. Σε μεγάλο βαθμό, η αγορά αντλεί τη δυναμική της από τις επενδύσεις του δημοσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργατικών κατοικιών και πρόσφατα έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της χώρας.

Στην Τουρκία η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών άρχισε να αποτυπώνεται στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται από τις αυξήσεις του κόστους –κυρίως του κόστους καυσίμων– επιτείνονται λόγω της εξασθένησης της τουρκικής λίρας. Οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, οι οποίες στο παρελθόν αποτέλεσαν μια ασφαλή επιλογή για τους επενδυτές, επίσης πλήττονται από τα υψηλότερα επιτόκια, ενώ και οι κρατικές επενδύσεις κινούνται με ακόμη βραδύτερους ρυθμούς.

Συνολικά, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται κάμψη, ενώ τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των ναύλων καθιστούν τις εξαγωγές λιγότερο ελκυστικές. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια του τριμήνου όσο και κατά το εννεάμηνο, δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν πλήρως την αύξηση του κόστους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα 122,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα 3,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το 9μηνο του 2020, επαναφέροντας την κερδοφορία της περιοχής σε θετικά επίπεδα.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά της Βραζιλίας συνέχισε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 9,4% έναντι του εννεαμήνου του 2020, χάρη στα έργα του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Κατά το 9μηνο του έτους, η κοινοπραξία Apodi κατέγραψε άνοδο του κύκλου εργασιών στα 60,6 εκατ. ευρώ (έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα 14,4 εκατ. ευρώ (έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το 2020), αυξάνοντας τη συμβολή της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιδόσεις ESG

Τον Οκτώβριο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε την επιστολή “Business Ambition for 1.5°C”, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πολλές πρωτοπόρες εταιρίες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έως 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Το “Business Ambition for 1.5°C” είναι μια παγκόσμια εκστρατεία στην οποία ηγείται η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) σε συνεργασία με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμαχία “We Mean Business”. Με αυτή τη δέσμευση, ο ΤΙΤΑΝ συμμετέχει επίσης στην παγκόσμια εκστρατεία “Race to Zero” που
οργανώθηκε από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC).O TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος φιλοδοξεί να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα ουδέτερων εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Σήμερα, ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί τις εκπομπές CO2 από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3) σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου. Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD) και αξιολογεί τους κινδύνους βάσει διαφορετικών σεναρίων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων του χάρη στη στροφή του προς τσιμέντα μειωμένων εκπομπών CO2 στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, ενώ επίσης άρχισε να εξάγει ασβεστολιθικό τσιμέντο Portland (Τύπου IL) από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η παραγωγή τσιμέντου Type IL στην Titan America ανήλθε πλέον στο 50% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Αμερική. Το εργοστάσιο Pennsuco της Titan America στο Medley της Florida αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου Type IL
στις ΗΠΑ, το οποίο είναι ένα τσιμέντο με 15% χαμηλότερες εκπομπές CO2 συγκριτικά με τα τσιμέντα Type I ή Type II.

Ο Όμιλος σημείωσε επίσης πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς ποσοστό 86,8% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση ISO50001 ή με ενεργειακές επιθεωρήσεις. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί να επενδύει στην Έρευνα και την Καινοτομία, μέσα από συνεργατικές δράσεις και αξιολογώντας περισσότερες από πέντε καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης, δέσμευσης και χρήσης του CO2. Ο ΤΙΤΑΝ διερευνά επίσης την περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης της έψησης στον κλίβανο κλίνκερ τσιμέντου με εμπλουτισμό του μίγματος καυσίμου με υδρογόνο, μέσα από δύο βιομηχανικής κλίμακας πιλοτικές δοκιμές στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Εξάλλου, οι ελληνικές κρατικές Αρχές έχουν συμπεριλάβει το έργο H2CEM του Ομίλου, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου σε βιομηχανικούς κλιβάνους κλίνκερ τσιμέντου, στο στάδιο προ-κοινοποίησης του πρώτου κύματος σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (EU Hydrogen IPCEI).

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και με τη δέσμευσή του να συμμετέχει ενεργά στην κυκλική οικονομία, ο ΤΙΤΑΝ συνεργάζεται με την TERNA ENERGY στη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Όμιλος επενδύει επίσης 25 εκατ. eyr;v στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή (pre-calciner) στο εργοστάσιό του στο Καμάρι της Βοιωτίας,
προκειμένου να αυξήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και να συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Αττική.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση του Ομίλου για διαρκή και ανοικτή επικοινωνία με τους συμμετόχους του με απόλυτη διαφάνεια, όλες οι επιχειρησιακές μονάδες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο έχουν εκδώσει ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας για το 2020.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 60 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 9μηνο
του 2020. Η διαφορά οφείλεται στην εποχική αύξηση των κεφαλαίων κίνησης και στις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50% στα €90 εκ. και ήταν κατά €29 εκ. υψηλότερες σε σύγκριση με το περιορισμένο λόγω της πανδημίας επενδυτικό πρόγραμμα του 2020.

Συνέπεια των αυξημένων επενδυτικών δαπανών, των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και της καταβολής προς την IFC της τελευταίας δόσης οφειλής ύψους 41 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στα 735 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος κατά 31 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από ένα έτος.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε στις 14 Οκτωβρίου 2021.

Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2021

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε 441,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση της ζήτησης στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,1% σε τοπικά νομίσματα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν σε 77 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των τιμών ενέργειας, ηλεκτρισμού και ναύλων. Το τρίτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν κέρδη ύψους 24,0 εκατ. ευρώ έναντι 35,5 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 32,5%.

Προοπτικές

Τα θεμελιώδη μεγέθη που διαμορφώνουν τη ζήτηση σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, όπως η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και η σημαντική άνοδος στις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια, συνεχίζουν να ενισχύουν την ανάπτυξη του κλάδου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στην αγορά ότι τα κόστη ενέργειας και ναύλων κινούνται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς ωστόσο να επανέρχονται στα επίπεδα του 2020. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για αυξήσεις των τιμών των προϊόντων μας έχουν στόχο την ανάκτηση των περιθωρίων
κέρδους που περιορίστηκαν τα τελευταία δύο τρίμηνα.

Στις ΗΠΑ εκτιμούμε ότι η ζήτηση κατοικιών θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει την προσφορά της αγοράς και κατά συνέπεια, αναμένεται αύξηση της κατασκευής κατοικιών. Παράλληλα, τα έργα υποδομών ενισχύονται μετά την πολυαναμενόμενη έγκριση του προγράμματος υποδομών την προηγούμενη εβδομάδα, με επιπλέον νέα κονδύλια ύψους 550 δισ. $ που αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος για τις υποδομές και την απασχόληση (Infrastructure Investment and Jobs Act – IIJA), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φθορά των υποδομών και οι μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις. Η υλοποίηση έργων για οδικές αρτηρίες και γέφυρες απαιτούν μεγάλες ποσότητες τσιμέντου καιτο πρόγραμμα θα ενισχύσει συνολικά τη ζήτηση για δομικά υλικά στις ΗΠΑ για σειρά ετών.

Παράλληλα η άνοδος του κόστους απαιτεί σημαντικές τιμολογιακές αυξήσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργική κερδοφορία. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των Η.Π.Α. για τα επόμενα χρόνια, επενδύουμε στην επέκταση της δυναμικότητας των μονάδων μας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει την κατασκευή επέκτασης του σταθμού εισαγωγής τσιμέντου στην Tampa στη Φλόριντα, ο οποίος θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους του είδους του στις Η.Π.Α. Με στόχο τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ψηφιοποίηση των εργοστασίων και των διαδικασιών μας και καταβάλλουμε προσπάθειες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση θα εξακολουθήσουν να βελτιώνονται και τα επόμενα χρόνια. Οι προοπτικές του κλάδου κατοικιών ενισχύονται από την αύξηση του αριθμού οικοδομικών αδειών που εκδίδονται και που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια. Στον κλάδο των εμπορικών και των ιδιωτικών βιομηχανικών ακινήτων πλήθος έργων βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ μετά την πολύ καλή θερινή τουριστική σεζόν
έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθούν οι θετικές επιδόσεις έως το τέλος του έτους αλλά και μετέπειτα, χάρη στις θετικές τάσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας της αγοράς κατοικίας, των ιδιωτικών έργων σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα και στα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην περιοχή. Ο Όμιλος βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων του κόστους, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες στη λειτουργική κερδοφορία.

Στην Αίγυπτο η σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και οι ανάγκες της χώρας για κατοικίες και για υποδομές συνιστούν θετικούς παράγοντες για τη ζήτηση, δεδομένου και του καθεστώτος εξορθολογισμού της παραγωγής που θέσπισε η κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένεται ότι η ζήτηση θα εξακολουθήσει να ανακάμπτει και ότι οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, συμβάλλοντας στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Στην Τουρκία το κλίμα αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την οικονομία της χώρας επιβαρύνει τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου. Όσον αφορά στην Adocim, τη θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, εκτιμούμε ότι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο υγιής ισολογισμός της θα τη βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις αναταράξεις της αγοράς.

Στη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση και οι δείκτες εμπιστοσύνης για τον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν σταθεροί, οι εξελίξεις στην αγορά θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό από τη μακροοικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.