Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας πέτυχε το 2023 η εταιρεία κατασκευής και εμπορίας συστημάτων ύδρευσης και θέρμανσης Tiemme Hellas, θυγατρική του ιταλικού ομίλου Tiemme Raccorderie, παίρνοντας ώθηση από τις πωλήσεις της εντός Ελλάδας, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Tiemme Hellas, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν το 2023 στο ποσό των 8,82 εκατ. ευρώ, έναντι 8,34 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,68%.

Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό αυξήθηκαν σε ποσοστό 27,2% (4,49 εκατ. ευρώ έναντι 3,53 εκατ. το 2022). Αυξημένα ήταν και τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποσοστό 65% (531.445 ευρώ, έναντι 322.127 ευρώ το 2022), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι πωλήσεις εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες σε ποσοστό 15,3% (3,76 εκατ. ευρώ, έναντι ευρώ 4,44 εκατ. της προηγούμενης χρήσης). Δηλαδή, το 2023 το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της εταιρείας έγινε στην ελληνική αγορά (51%), όταν πέρυσι οι εγχώριες πωλήσεις αποτελούσαν το 42,6% του συνόλου.

Μειωμένο περιθώριο κέρδους, αλλά και μειωμένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Το κόστος πωληθέντων της Tiemme Hellas το 2023 μειώθηκε σε ποσοστό 7,5% ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 2,06 εκατομμύρια ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε 23,4%, έναντι 24,7% κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση. Παρά τη μείωση του περιθωρίου κέρδους, ο περιορισμός των εξόδων διάθεσης και των εξόδων διοίκησης κατά περίπου 85.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο ώθησαν τα κέρδη EBITDA στα 807.257 ευρώ, έναντι 700.348 ευρώ το 2022. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 736.586 ευρώ, έναντι 657.627 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 561.370 ευρώ, έναντι 513.307 ευρώ για το προηγούμενο έτος.

Αισιοδοξία για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα
Η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της Tiemme Hellas, εκτιμώντας πως οι συνεχείς μακροχρόνιες προσπάθειες για βελτίωση των υπηρεσιών της και για επίτευξη χαμηλών εξόδων θα οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της εταιρείας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, η επίτευξη νέων στόχων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, ενώ σε κάθε περίπτωση η διοίκηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ανόδου της εταιρείας, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών.

Ο διπλός ρόλος του Giuliano Gnutti
Σημειώνεται, ότι η Tiemme Hellas ιδρύθηκε το 2007 και ανήκει κατά 95% στον ιταλικό όμιλο Tiemme Raccorderie, διεθνή ηγέτη στο χώρο της παραγωγής και της διάθεσης σύγχρονων συστημάτων ύδρευσης και θέρμανσης.
To υπόλοιπο 5% ανήκει στον Μανώλη Τζιάκη, ο οποίος κατέχει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία, από κοινού με τον Giuliano Gnutti, που είναι και πρόεδρος της ελληνικής θυγατρικής, αλλά και πρόεδρος ολόκληρου του ομίλου Tiemme Raccorderie.