Η κίνηση της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ, που διαχειρίζεται τα γνωστά πολυκαταστήματα Αttica, να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος για μονομερή παράταση της μίσθωσης που λήγει στις 28/02/2027 για επιπλέον 24 χρόνια, σηματοδοτεί την επιδίωξη της επιχείρησης να διασφαλίσει εγκαίρως ότι θα έχει στη διάθεσή της το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Σύνταγμα, που στεγάζει το Attica. Η Αττικά Πολυκαταστήματα μισθώνει επιφάνεια 35,3 χιλιάδων τ.μ. εντός του Μεγάρου Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου και στεγάζεται το γνωστό πολυκατάστημα του κέντρου της Αθήνας από την εταιρεία Picar ΑΕ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.

Ανοικτό το ενδεχόμενο διαγωνισμού
Ωστόσο, για να οριστικοποιηθεί ότι θα παραταθεί η μίσθωση από πλευράς της Attica θα πρέπει η Picar με τη σειρά της να απευθύνει αντίστοιχο αίτημα προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, στο οποίο ανήκει το εμβληματικό ακίνητο και εκείνο με τη σειρά του να εγκρίνει την παράταση της σύμβασης. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως ανέφεραν πηγές της αγοράς με γνώση του θέματος υφίσταται η δυνατότητα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού να εκθέσει το ακίνητο σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να αυξήσει το τίμημα που εισπράττει και να ανοίξει τη διαδικασία σε περισσότερους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για ένα ακίνητο που προς το παρόν συνεχίζει να διαχειρίζεται το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και που αναμένεται η διαχείρισή του να περιέλθει στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έχει συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, διαχειριζόμενη δηλαδή και άλλα ακίνητα των μετοχικών ταμείων των ενόπλων δυνάμεων καθώς των τριών σωμάτων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού.

Να σημειωθεί, ότι η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει παραχωρήσει στην Picar εγγυητικές επιστολές ύψους 6,55 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της μεταξύ τους σύμβασης. Άξιο αναφοράς είναι και το ότι η Picar εισέπραξε στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση του 2022, συνολικά 17,48 εκατ. ευρώ, από τη μίσθωση όλων των χώρων του Μεγάρου Μετοχικού Ταμείου Στρατού, συμπεριλαμβανομένου και του Attica. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόσωπο με γνώση των πραγμάτων ανέφερε στο Build ότι η παράταση της μίσθωσης εξαρτάται από τη μέχρι στιγμής συνεργασία μισθωτή και ιδιοκτήτη, το ύψος του μισθώματος που λαμβάνει και το κατά πόσο αυτό θεωρείται ικανοποιητικό.

Αντίστοιχες κινήσεις παράτασης και στο Golden Hall
Ανάλογη κίνηση έχει κάνει η Attica και σε άλλες περιπτώσεις ακινήτων που μισθώνει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, όπου έχει συνάψει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας για την εκμετάλλευση του πολυκαταστήματος στο εμπορικό κέντρο Golden Hall με την εταιρεία Lamda Domi ΑΕ για δέκα χρόνια, με μονομερές δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για επιπλέον 28 χρόνια (14 έτη + 14 χρόνια). H Attica έχει ήδη εξασκήσει το δικαίωμα για την παράταση των πρώτων 14 ετών με τη σύμβαση να λήγει στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Επίσης, έχει παραχωρήσει εγγυητική επιστολή ύψους 1,98 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με τη Lamda Domi.