Υπεγράφησαν χθες, Κυριακή 22 Μαΐου, στο δημαρχείο Αθηναίων, οι τρεις συμβάσεις με τις οποίες η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας περνά στη δεύτερη φάση. Η πρώτη σύμβαση περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων στο Βοτανικό και στην Αλεξάνδρας, στη δεύτερη αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης των εμπορικών χρήσεων του γηπέδου, ενώ στην τρίτη σύμβαση περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανέγερσης και χρηματοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού από την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα (ΑΕΠ Ελαιώνα). Ειδικότερα:

1. Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Μέσω της σύμβασης, ο Δήμος παραχωρεί́ στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ τη χρήση του γηπέδου στον Βοτανικό (με όλα τα παραρτήματά του και τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού́ για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής του), η οποία δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του γηπέδου. Παραχωρεί́ επίσης στον ΠΑΟ τη χρήση της οικείας έκτασης 7.500 τ.μ., καθώς
και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί́ για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας τους.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο ΠΑΟ αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποχωρήσει από́ τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να τους παραδώσει στον Δήµο Αθηναίων (η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται άµεσα και έχει 10ετή ισχύ). Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθµευσης, ο Δήµος Αθηναίων θα έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. το δικαίωµα χρήσης 15 υπόγειων θέσεων στάθµευσης για 99 χρόνια.

2. Σύμβαση μεταξύ ΠΑΕ Π.Α.Ο. και Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί εκ του νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του γηπέδου στην ΠΑΕ ΠΑΟ έναντι ανταλλάγματος που ανέρχεται σε: ποσοστό 90% επί των μισθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστίασης και μπουτίκ, ποσό 145.000 ευρώ από την διάθεση των σουιτών και ποσοστό 50% επί των καθαρών εισπράξεων, από τη διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ θα διαθέτει έως 40.000 θέσεις θεατών, 1.300 θέσεις σε σουίτες. 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και 7 εμπορικά καταστήματα.
3. Τριμερής σύμβαση μεταξύ Ερασιτέχνη ΠΑΟ, Δήμου Αθηναίων
και ΑΕΠ Ελαιώνα

Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟ, να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου και να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου και να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build