Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο η αναδιάρθρωση του δανεισμού της RKB, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Marfin Investment Group στη Σερβία που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ακινήτων. Με τη συμφωνία αυτή που επετεύχθη με την Τράπεζα Πειραιώς, η RKB εξασφάλισε επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου έως το 2025, περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους (αν και η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων αμβλύνει ένα μέρος του οφέλους αυτού) και διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Marfin Investment Group, υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η RKB, με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους, καθώς και τη συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Εξάλλου, έχουν αναληφθεί πολλαπλές δράσεις με σκοπό την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της ταμειακής ρευστότητας και την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας.

Απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της RKB
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγουστο η Marfin Investment Group, μέσω της 100% θυγατρικής της MIG Real Estate Serbia, ολοκλήρωσε την εξαγορά του ποσοστού 16,89% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της RKB, δίνοντας την δυνατότητα στον όμιλο να πραγματοποιεί πλέον πιο αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της RKB. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του ποσοστού αυτού συνίστατο σε τρία ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB, συνολικής αξίας ανερχόμενης σε 20,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε από την RKB η πώληση επενδυτικού ακινήτου έναντι τιμήματος 1,4 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες οι πωλήσεις στο εξάμηνο
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της MIG, οι πωλήσεις της RKB αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στα 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 5,6 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με ζημιές 0,7 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους ποσού 5,3 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build