Νέα δεδομένα δημιουργεί στον όμιλο Ελλάκτωρ η συμφωνία που έρχεται ουσιαστικά να εισάγει τον όμιλο Motor Oil στον όμιλο Ελλάκτωρ με την απόκτηση ποσοστού 30% των μετοχών. Σε κάθε περίπτωση η πλευρά της Greenhill Investments και Kiloman Holdings Ltd των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη αρκέστηκαν σε μία λιτή ανακοίνωση, αφήνοντας και μία αιχμή για τα όσα προηγήθηκαν μεταξύ τους και της έτερης μετόχου, Reggeborgh, λέγοντας ότι: «ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία».

Ισχυρό πεδίο ενδιαφέροντος για τα αιολικά πάρκα
Σημαντικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί το γεγονός ότι η Motor Oil, η οποία διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα των αιολικών πάρκων αποκτά το 75% της θυγατρικής του Ελλάκτωρα, ΕΛΤΕΧ Άνεμος αλλά και το γεγονός ότι ο δεύτερος διατηρεί ευρεία δραστηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τον οποίο εμφανίζει ισχυρό ενδιαφέρον η πλευρά Βαρδινογιάννη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περίπτωση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος θα ακολουθήσει η απόσχιση του κλάδου από τον όμιλο Ελλάκτωρ και η εν λόγω εταιρεία θα απορροφηθεί από τον όμιλο Motor Oil κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Ένα ακόμα πεδίο αποτελεί ταυτόχρονα αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη Motor Oil Energy Renewables να έχει επίσης ενδιαφέρον γι’ αυτόν τον τομέα, στον οποίο ο όμιλος Ελλάκτωρ δραστηριοποιείται μέσω της Ηλέκτωρ. Ο όμιλος Ελλάκτωρ διαχειρίζεται αστικά απόβλητα άνω των 700.000 τόνων ετησίως μέσω πέντε μονάδων επεξεργασίας που διατηρεί σε συνδυασμό με δύο μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων και τέσσερα έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου, που προκύπτει από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW. Ο Ελλάκτωρας στο τέλος του 2021 διατηρούσε συνολική εγκατεστημένη ισχύ στον κλαδο ΑΠΕ, 493 MW, ενώ σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονταν 1.616 MW και σε εκκρεμότητα η βεβαίωση παραγωγού για ακόμα 35 MW. Ο κύκλος εργασιών για τις ανανεώσιμες πηγές του ομίλου Ελλάκτωρ το 2021 ήταν 105 εκατ. ευρώ από 93,9 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένος κατά 12,6% με καθαρά κέρδη μετά από φόρους, 42,3 εκατ. ευρώ από 33,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,7%.

Motor Oil: Αναζητούσε δρόμο για την ενίσχυση των ΑΠΕ
Να σημειωθεί ότι στρατηγική στόχευση της Motor Oil αποτελεί η περαιτέρω είσοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την κατασκευή και ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και στόχο την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της. Να σημειωθεί ότι η δυναμική του ομίλου στα τέλη του 2021 ήταν 280 MW μέσω της Teforto Holdings Limited, σε εν λειτουργία εγκαταστάσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, από 124 MW που ήταν η δυναμική τους στο τέλος του 2020. Επιπλέον, τον Μάιο του 2021 η Teforto Holdings απέκτησε χαρτοφυλάκιο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναντι 110,1 εκατ. ευρώ στις περιοχές της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας, στα Κάτω Λακώματα Φωκίδας και αλλού.
Στον όμιλο ανήκει η Motor Oil Renewable Energy Μ.Α.Ε., η οποία διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 440 MW αλλά και άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW. H Motor Oil Renewable Energy διαθέτει σε λειτουργία 280 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών πόρων και αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο με επιπλέον 21 αιολικά πάρκα και 7 Συστήματα Ενεργειακής Αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS).

Οι προοπτικές της Ελλάδας στις ΑΠΕ
Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις και τον ενεργειακό προγραμματισμό της Ελλάδας θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων από 4.451 MW στις 31.12.21 – στοιχεία HWEA, Wind Energy Statistics για το 2021 – σε 7.050 MW έως και το 2030. Εντός του 2021 εγκαταστάθηκαν 338 MW αιολικών πάρκων, ισχύς αυξημένη κατά 8,2% σε σχέση με το 2020. Ως προς υφιστάμενο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ προβλέπει καθεστώς ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (sliding Feed-in-Premium) επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ και εικοσαετείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστές ως ΣΕΔΠ. Τα παραπάνω προσφέρουν κίνητρο υλοποίησης έργων σε αυτό τον τομέα, παρά την πτώση των τιμών αποζημίωσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build