Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την κατασκευή του πρώτου τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην Ελλάδα, του ThessINTEC. Σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το ThessINTEC θα κατασκευαστεί σε ακίνητο συνολικής έκτασης 756.968,38 τ.μ. στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού και θα χωρίζεται σε τρεις ζώνες: τη Ζώνη Τεχνολογικού Πάρκου, τη Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής και τη Ζώνη Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου. Στη Ζώνη Τεχνολογικού Πάρκου προβλέπονται χρήσεις όπως γραφεία/κέντρα έρευνας/θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, τριτοβάθμια εκπαίδευση με λειτουργία ΑΕΙ, επαγγελματικά εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Στη Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής προβλέπονται χρήσεις όπως κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τουριστικά καταλύματα, πολιτιστικές εγκαταστάσεις και συνεδριακά κέντρα. Τέλος, στη Ζώνη Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου, η οποία εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο». Στο Προεδρικό Διάταγμα τονίζεται ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να υιοθετηθούν οι αρχές της αειφόρου ή πράσινης δόμησης, ενσωματώνοντας πρόνοιες όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ορθολογική χρήση νερού και η περιβαλλοντική συμβατότητα υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο ελεύθερος χώρος πρασίνου θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής και τους χρήστες και να συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται μεταξύ άλλων να επιδιωχθεί η λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτισμάτων και ελεύθερων χώρων, να εξεταστεί η διαπλάτυνση της λωρίδας πρασίνου σε γειτνίαση με την παραλία, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κίνηση των πεζών στο παράκτιο μέτωπο και να δημιουργηθεί κατάλληλη ζώνη πρασίνου περιμετρικά του ακινήτου, για την προστασία από τον θόρυβο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Τον Μάρτιο οι πρώτες χωματουργικές εργασίες
Με το Προεδρικό Διάταγμα ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο οι πρώτες χωματουργικές εργασίες για το μεγαλόπνοο έργο, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025.
Ήδη από τα τέλη του 2023 έχουν ξεκινήσει ορισμένες πρόδρομες εργασίες στο ακίνητο, ενώ θα ακολουθήσουν αντιπλημμυρικά έργα, έργα οδοποιίας και έργα για δίκτυα κοινής ωφελείας. Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί και η κατεδάφιση 27 παλιών κτιρίων από μπετόν που βρίσκονται στο ακίνητο. Η πρώτη φάση του έργου προϋπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί με χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ακόμα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από ιδιωτικούς πόρους. Συμπληρωματικές επενδύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το ισραηλινό fund JLTV, συνολικού ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build