Προχωράει η ανάπλαση των πρώην στάβλων της Παπάφη, μια εμβληματική παρέμβαση που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής της Τούμπας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Την περασμένη Τετάρτη (25/8) ο Εφραίμ Κυριζίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών του έργου, για το οποίο μάλιστα έπειτα από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπάρχει πλήρως διασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ.

Την εκπόνηση των σχετικών μελετών θα αναλάβει η ομάδα που είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο πλαίσιο σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης ενός σταδίου, τον οποίο είχε προκηρύξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη «Δημιουργία χώρου εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου, Μυκόνου, Άνδρου, Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)».

Δημιουργικός πολυχώρος

“Οι πρώην στάβλοι Παπάφη μετασχηματίζονται σε έναν ζωντανό και δημιουργικό πολυχώρο, που συνδυάζει πράσινο, κοινωνικές δομές, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. Ικανοποιούνται ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζεται αισθητικά και λειτουργικά το αστικό περιβάλλον και η Τούμπα αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς. Ήταν ένα από τα πρώτα έργα που εξαγγείλαμε πριν από δύο χρόνια και σήμερα, αφού εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση, υπογράψαμε τη σύμβαση για τις μελέτες του έργου”, ανέφερε σχετικά ο κ. Ζέρβας.

Από την πλευρά του ο κ. Κυριζίδης υπογράμμισε ότι η παρέμβαση που προχωρά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτική καθώς και για αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αλλά και των ίδιων των υποδομών του Δήμου.

Σύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα

Ο χώρος των πρώην στάβλων της Παπάφη, συνολικής επιφάνειας 4.775 m2, θα αξιοποιηθεί για κοινωφελείς χρήσεις, ενώ προβλέπονται ακόμη η διαμόρφωση χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς.

Tο κτιριακό συγκρότημα που θα ανεγερθεί περιλαμβάνει βρεφονηπιακό σταθμό, ξενώνα φιλοξενίας, κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, χώρο μνήμης/αρχείο προσφυγικής Τούμπας, δημοτική βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, κτίριο γραφείων, ιατρείο, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος, που διαχωρίζεται με πεζόδρομο από τον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και την παιδική χαρά, θα διαμορφωθεί κατάλληλα για τη βέλτιστη χρήση του.

Στόχος του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης αλλά και με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Όπως εξηγούν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, επιδιώχθηκε αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, το οποίο να ικανοποιεί στοιχεία, όπως η ανάδειξη της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας του κτιρίου, η προσβασιμότητα από όλους, η εξωστρέφεια του κτιρίου και η οικειοποίησή του από τους χρήστες και τους κατοίκους της περιοχής, ο εμπλουτισμός του αστικού πρασίνου, η χρήση καινοτόμων, ποιοτικών και με μικρή απαίτηση συντήρησης υλικών καθώς και η ενσωμάτωση φιλικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στα κατασκευαστικά συστήματα.

Στον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί 34 συμμετοχές, ενώ το πρώτο βραβείο είχαν αποσπάσει οι αρχιτέκτονες Ειρήνη – Ελένη Μαρκαντωνάτου και Αριστείδης Ντάλας του αρχιτεκτονικού γραφείου “FioreArchitects”.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, “η βραβευθείσα πρόταση απαντά στα αιτήματα του διαγωνισμού με τη δημιουργία υποπεριοχών στο οικοδομικό τετράγωνο με κριτήριο τη λειτουργική διαφοροποίησή τους και με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αστικού συνόλου κλίμακας γειτονιάς”.

Ειδικότερα, οι ζητούμενες λειτουργίες – χρήσεις αναπτύσσονται σε οκτώ ανεξάρτητους διακριτούς κτιριακούς τύπους, που συγκροτούν μια «αστική γειτονιά». Τα κτίρια  εντάσσονται στο πολεοδομικό περιβάλλον, δημιουργώντας εναλλασσόμενους αστικούς δημόσιους χώρους διαφορετικής κλίμακας και ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνδιαλέγονται μεταξύ τους, ενώ τα προτεινόμενα αίθρια και περάσματα συμπληρώνουν τις ποικίλες χρήσεις.

* Η φωτογραφία αφορά την πρόταση των μελετητών που απέσπασαν το πρώτο βραβείο.