Στη Valcon ATE κατακυρώθηκε το έργο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – Καπάνι, ΕΣΠΑ, ΤΠ», σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο αφορά στην ανάπλαση της Αγοράς Βλάλη, μία από τις παραδοσιακές αγορές της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Αριστοτέλους, Ερμού και Βενιζέλου. Συγκεκριμένα, αφορά στην αναβάθμιση των πεζοδρόμων Μενεξέ, Βλάλη, Σολωμού, Ασκληπιού, Χαλκέων, Κυδωνιάτη, Σπανδωνή και άλλων μικρότερων.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, όπως αυτή αναπτύσσεται στη σχετική διακήρυξη, περιλαμβάνονται εργασίες εκσυγχρονισμού υποδομών όπως η αναβάθμιση ή και κατασκευή συστήματος δικτύων, η κατασκευή και αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, η συντήρηση των υφιστάμενων κατασκευών, οι δενδροφυτεύσεις και η εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 2.883.656 ευρώ και η έκπτωση που προσέφερε η Valcon ΑΤΕ άγγιξε το 30,4%.

Με ιστορία από τον 15ο αιώνα
Αναφορές για την αγορά υπάρχουν από τον 15ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με ακρίβεια η θεμελίωσή της. Η ονομασία «καπάνι» προέρχεται από την τουρκική φράση «ουν καπάν» που σήμαινε αγορά αλεύρων.  Η επίσημη ονομασία «Αγορά Βλάλη» δόθηκε κατά τον μεσοπόλεμο.
Τα κτίρια της αγοράς είναι διώροφα, ενώ μεγάλο μέρος των πεζοδρόμων σκεπάζεται από μεταλλικές κατασκευές.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγκαίνια για την ανακαινισμένη Αγορά Μοδιάνο
Σημειώνεται πως τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Αγοράς Μοδιάνο, της «Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων της Θεσσαλονίκης», είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο ισόγειό της θα φιλοξενούνται 75 καταστήματα πώλησης τροφίμων και στους εξώστες της καταστήματα εστίασης. Οι εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν το 2019.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build