Είναι στον «αέρα» ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση επεμβάσεων κόστους 2.141.650 ευρώ (με ΦΠΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Το έργο αφορά σε εργασίες αντιπυρικών φυτεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ταχείας διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων, κατασκευή ήπιας μορφής χώρων στάθμευσης και αντικατάσταση του δικτύου πυρόσβεσης και του ηλεκτροφωτισμού.

Ανάμεσα στα έργα που θα γίνουν είναι αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σκυροδετήσεις ράμπας και τοιχίων, τοποθέτηση κράσπεδων, επιστρώσεις πεζοδρομίων, θέσεων στάθμευσης και οδεύσεων, εγκατάσταση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων επί των υπαρχόντων ιστών και επέκταση των δικτύων ομβρίων και άρδευσης. Στις 400 ημερολογιακές ημέρες ανέρχεται η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. Την Παρασκευή 26/07/2024 στις 11:00 τελειώνει η διορία για υποβολή των προσφορών.