Τα κενά της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η λήξη των πτυχίων των εργοληπτών και η αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από το αρμόδιο μητρώο ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζήτησαν οι διοικητικοί ηγέτες τριών σπουδαίων φορέων του τεχνικού κόσμου, στη διάρκεια του 6ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών.

«Μία από τις στρεβλώσεις του συστήματος…»
Αρχικά, για τη λήξη των πτυχίων των εργοληπτών, ο Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος της FIEC, σχολίασε: «Η κατάρτιση των μητρώων των εργοληπτικών επιχειρήσεων επετεύχθη προ πολλών ετών. Δυστυχώς, δεν έγινε ορθά η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας στο θέμα των μητρώων. Είμαστε η μόνη χώρα που οι νόμοι γίνονται ερήμην των παραγωγικών φορέων. Αυτό που έχει δημιουργηθεί πρέπει να οικοδομηθεί εκ βάθρων από αυτούς που θα το δουλέψουν. Επίσης, δεν είναι δυνατό να δημιουργείς το πλαίσιο που θα δουλεύουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δίχως παρατηρητήριο τιμών, που θα επικαιροποιεί τις τιμές. Τα πτυχία είναι μία από τις στρεβλώσεις της αγοράς που εδώ και μερικά χρόνια… σέρνονται – στην πραγματικότητα πάμε στα τυφλά. Χρειάζεται αναδιάταξη του συγκεκριμένου θέματος, με εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση».

«Επίλυση διαφορών, παρατηρητήριο τιμών, έγκαιρη εξόφληση»
Εξάλλου, η Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, Μαρία Τσιομπάνου, ανέδειξε κενά στη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις: «Βασικά θέματα δεν τα καλύπτει ο νόμος. Λ.χ., η διοικητική επίλυση των διαφωνιών που έχουν αναθέτουσα αρχή και ανάδοχος στην εκτέλεση των έργων, η οποία αντιμετωπίζεται με αναχρονιστικό τρόπο. Ακόμη, γνωρίζουμε πόσο αργή είναι η δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί θεσμικά από την Πολιτεία. Στρεβλά αντιμετωπίζεται και η επικαιροποίηση των τιμολογίων με τα οποία δουλεύουμε – έχει θεσμοποιηθεί η εταιρεία που θα ασχολείται με αυτό αλλά δεν πάμε στο… παρακάτω. Το πλέον βασικό είναι ο θεσμός της αναθεώρησης των τιμών, που υφίσταται στο θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν έχουμε επαναλειτουργία του σωστού μηχανισμού. Υπάρχει, τέλος και η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού ανταλλάγματος που δεν βλέπουμε να τηρεί η Πολιτεία. Πώς θα προχωρήσουν έτσι τα έργα;».

«Καμία αξιολόγηση πτυχίων»
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ανδρέας Γερακάκης, ερωτηθείς για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, απάντησε: «Μία από τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στον κλάδο αφορά σε αυτό το θέμα. Εδώ και οκτώ χρόνια τώρα δεν έχει γίνει στα μητρώα καμία αξιολόγηση των πτυχίων που υπάρχουν. Είναι σε πάγωμα το νομοθετικό πλαίσιο και δίνονται συνεχώς αναβολές και παρατάσεις. Από εκεί και πέρα, πρόβλημα υπάρχει και με τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει μια εταιρεία που θα φτιάξει τα νέα τιμολόγια: από τους φορείς που εμπλέκονται, Υπουργείο, ΤΕΕ, ΕΣΒΥΚ, οι δύο τελευταίοι έχουν ορίσει εκείνους που θα στελεχώσουν αυτόν τον φορέα, το Υπουργείο δεν το έχει κάνει ακόμα… Από εκεί και πέρα, δεν έχει επιτευχθεί ομαλοποίηση της ροής των πληρωμών (πρόκειται για κεντρικό ζήτημα), ενώ δεν είναι η ενδεδειγμένη η προσέγγιση θεμάτων όπως τα μητρώα, τα κριτήρια των αναθέσεων, ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών, η διαιτητική επίλυση των διαφορών, κ.ά».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build