Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου «Ιαματικών Πηγών Λουτροπόλεως Θερμοπυλών». Με την έγκριση της μελέτης ανοίγει ο δρόμος για τη αξιοποίηση του ακινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσδοκία του ΤΑΙΠΕΔ είναι ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί εντός της χρονιάς.
Το ακίνητο, που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, αποτελείται από τρία αυτοτελή τμήματα που εκτείνονται από την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης μέχρι τις παρυφές του όρους Καλλίδρομο.

Εντός του υπάρχει ιαματική πηγή, υδροθεραπευτήριο και ξενοδοχειακές μονάδες. Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ «η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών, το μέγεθος και η γειτνίαση του με σημαντικά αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού».

Το σκεπτικό και οι όροι της απόφασης
Σύμφωνα με το σκεπτικό της διεύθυνσης προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «λήφθησαν υπ’ όψιν τα συμφωνηθέντα κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΔΙΠΚΑ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του ΤΑΙΠΕΔ». Ωστόσο η έγκριση χορηγείται με όρους. Ο πρώτος από αυτός αφορά στην πλάγια απόσταση από τα όρια του ακινήτου που ορίζεται στα 10 μ. Εξαίρεση αποτελεί η πλάγια απόσταση από το ανατολικό όριο του ακινήτου με τη Ζώνη Α΄ Απολύτου Προστασίας της περιοχής του Λόφου του Κολωνού, η οποία ορίζεται στα 15 μ.

Ο δεύτερος αφορά στη δημιουργία υπαίθριων χώρων εστίασης – αναψυχής. Σύμφωνα με την απόφαση οι χώροι «πρέπει να είναι μικρής και ήπιας κλίμακας και η λειτουργία τους να μην επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών». Ο τρίτος όρος αφορά στις εργασίες ανέγερσης νέων κτιρίων και στις κάθε είδους κατασκευές και επεμβάσεις όπως η διάνοιξη οδών, και διέλευση δικτύων καθώς και οποιασδήποτε μορφής εργασίες επισκευής και συντήρησης των υφισταμένων κτιρίων.

Σύμφωνα με την απόφαση των εργασιών θα προηγείται η προβλεπόμενη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Κατά τον τέταρτο όρο, όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα διεξάγονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες διακόπτονται «προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχισή τους, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ».

Κατά τον πέμπτο όρο όλες οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής αξιοποίησης του ακινήτου θα κατατίθενται προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. «Σε περίπτωση τροποποιήσεων των εγκεκριμένων μελετών, εφόσον αυτές είναι σημειακές και δεν αντίκεινται στους όρους και περιορισμούς των αρχικών εγκεκριμένων μελετών, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία να κατατίθενται στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και θα ζητείται εκ νέου η σύμφωνη γνώμη αυτής», αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος σε σχέση με τον τρόπο πρόσβασης του κοινού στο υδροθεραπευτήριο, το θέμα θα επανέλθει προς εξέταση, όταν κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο για το συγκεκριμένο κτίριο από την πλευρά του Δήμου Λαμιέων.

Τα κτίρια
Η συνολική έκταση των τριών τμημάτων ανέρχεται σε 940.359,80 τ.μ. και η δομημένη επιφάνεια σε 4.309,47 τ.μ. Τα υφιστάμενα κτίρια μέσα στο ακίνητο είναι το κτίριο υδροθεραπευτηρίου με 18 λουτήρες ρωμαϊκού τύπου και εσωτερική πισίνα, τα – εκτός λειτουργίας -, ξενοδοχεία «Αίγλη» δυναμικότητας 80 κλινών και «Ασκληπιός» δυναμικότητας 88 κλινών, το κτίριο γραφείων διοίκησης του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως αστυνομικό τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, το επίσης εκτός λειτουργίας εστιατόριο του υδροθεραπευτηρίου και υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build