Προχωρούν βελτιωτικές επεμβάσεις ήπιας ανάπλασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, καθώς υπογράφτηκε η σύμβαση για την πραγματοποίησή τους.
Το συμφωνητικό συνυπέγραψαν ο αναπτυξιακός οργανισμός ΤΑ «Αμφικτυονίες ΑΕ», που είχε δημοπρατήσει το έργο και η εταιρεία Ergogreen ΜΕΠΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 20,96% και αναδείχθηκε ως ανάδοχος. Ο αρχικός προϋπολογισμός των εργασιών ήταν 1.650.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την αποπεράτωσή τους είναι 480 ημερολογιακές ημέρες.

Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις
Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του μνημειακού (αρχαίου και νεότερου) πλούτου και σημείων ιστορικού, περιηγητικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι σχετικές παρεμβάσεις μελετήθηκαν ώστε να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το τοπίο και τα περιβάλλοντα οικοσυστήματα. Προβλέπεται η υλοποίηση πλέγματος συναρθρούμενων διαδρομών περιήγησης και ξενάγησης ώστε να καταστούν εύκολα επισκέψιμοι όλοι οι χώροι ιστορικής ή αρχαιολογικής σπουδαιότητας. Θα γίνει δίκτυο οδεύσεων για σύνδεση του χώρου των ανδριάντων με το πάρκινγκ και το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης. Θα παρεμβάλλεται χώρος στάσης-ανάπαυσης με κρήνη. Θα διαμορφωθούν οι χώροι που εν επαφή περιβάλλουν τα μνημεία του Λεωνίδα και των Θεσπιέων.

Στην απέναντι πλευρά της αμαξιτής οδού, στο δυτικό τμήμα του χώρου, δημιουργείται ένα σύνολο διαδρομών με διαφόρων τύπων διαμορφώσεις. Εδώ θα υπάρχουν και χώροι καθιστικών, θέσεις θέασης της περιοχής στο σύνολό της, χώροι συγκέντρωσης κοινού και ενημερωτικές πινακίδες. Θα δημιουργηθούν, επίσης, νέες φυτεύσεις και θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες, για τη διευκόλυνση της προσπελασιμότητας και την αισθητική ανάδειξη του χώρου και των μνημείων. Ανάμεσα στις εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι κατασκευή κρασπεδορείθρων με πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από σκυρόδεμα, πλακοστρώσεις, τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με σκυρόδεμα, επίστρωση δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη, κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων, στερέωση υφιστάμενων λίθινων αναβαθμών, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού.