Με τη διαδικασία του επείγοντος εκδόθηκε η πρόσκληση τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου, με αντικείμενο την αποκατάσταση του μεταλλικού σκελετού για το θέατρο του Λυκαβηττού, όπως σας είχε ενημερώσει σχετικά το Build σε προηγούμενο δημοσίευμά του. Η διαδικασία που κινείται με ταχείες διαδικασίες από την πλευρά του δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων καλεί τρεις κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους για να προχωρήσει η ανακατασκευή του θεάτρου.

Οι υποψήφιοι για το έργο
Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες που έχουν προσκληθεί είναι η Χωροτεχνική ΑΤΕ, η Αρχιμήδης ΑΤΕ και η Μ.Τ. ΑΤΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται στα 4,04 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Η διαγωνιστική διαδικασία τρέχει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά με φορέα χρηματοδότησης του έργου το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν από τις τρεις κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν προσκληθεί στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, το αργότερο μέχρι τις 05-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Μάλιστα οι φάλεκοι θα γίνουν δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του δήμου Αθηναίων, που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού.

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάσταση του θεάτρου
Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν στην αφαίρεση των καθισμάτων του θεάτρου και στην απομάκρυνση όλων των υλικών προς διευκόλυνση των εργασιών αποκατάστασης καθώς και σειρά ενισχύσεων ή παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την στατική λειτουργία του θεάτρου. Στις προβλεπόμενες εργφασίες είναι σκυροδετήσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές
Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση για το έργο η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών στο θέατρο του Λυκαβηττού είναι 300 ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το θέατρο θα είναι έτοιμο προς λειτουργία το καλοκαίρι του 2023.

Η ιστορία του θεάτρου
Το πρώην λατομείο που νοικιάστηκε από την Άννα Συνοδινού και έγινε θέατρο
Το θέατρο κατασκευάστηκε κατά τα έτη 1964-65. Προϋπήρχε εγκατάσταση λατομείου, ο οποίος εκμισθώθηκε τον Οκτώβριο του 1964 από την Άννα Συνοδινού για είκοσι χρόνια, με άδεια κατασκευής θεάτρου και με την υποχρέωση να επιστρέψει στην κυριότητα του Δημοσίου μετά την πάροδο της περιόδου της μίσθωσης. Αρχιτέκτονας του θεάτρου ήταν ο Τάκης Ζενέτος. Το θέατρο αποτελείτο από μεταλλικό σκελετό, ο οποίος έχει χτιστεί σε κοίλο χώρο που δημιουργήθηκε από λατομικές εργασίες που εκτελούνταν εκεί κατά το παρελθόν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build