Τους λόγους που έχουν αναδείξει τη Schneider Electric ηγέτη στην εταιρική υπευθυνότητα, αλλά και τα εργαλεία που εξασφαλίζει στην αγορά υποδομών τηρώντας τις αρχές της βιωσιμότητας περιγράφει ο Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Sales Account Executive & Sustainability Leader της εταιρείας ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματισμού.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ανέδειξαν τη Schneider Electric ως τον καλύτερο παγκόσμιο οργανισμό βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας;

Το να εστιάζουμε στη βιωσιμότητα δεν είναι κάτι νέο για εμάς: ήμασταν η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που εξέδωσε το βαρόμετρο βιωσιμότητας, ξεκινώντας πριν από 15 χρόνια. Έκτοτε η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας.

Η αναγνώριση της Schneider Electric τον Ιανουάριο του 2021, ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο (Corporate Knights 2021) και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς ως ο καλύτερος οργανισμός Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στα πλαίσια του GSSC Summit, είναι κάτι που μας γεμίζει με περηφάνια και μια μαρτυρία της προσήλωσής μας σε εταιρικές πολιτικές που προάγουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα σε όλο το οικοσύστημά μας. Ταυτόχρονα είναι και μία ευθύνη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά σε αυτό τον τομέα.

Η εταιρεία μας διακρίθηκε, έναντι ομότιμων εταιρειών, για το επίπεδο βιωσιμότητας τόσο στη δική της λειτουργία όσο και της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Αξιολογήθηκε με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε περισσότερους από 100 δείκτες, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης της ενέργειας, της ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας, της δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η διάκριση αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της εταιρείας να μειώσει κατά 100.000 τόνους το αποτύπωμα άνθρακα στην εφοδιαστική της αλυσίδα, τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς επίσης και η ενέργεια που καταναλώνει στο 80% της δραστηριότητάς της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πώς εφαρμόζετε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στις παραγωγικές μονάδες σας αλλά και στο δίκτυο των προμηθευτών σας;

Το πρόγραμμα Schneider Sustainability Impact (SSI) οδηγεί τη δράση μας και τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία για αρκετά χρόνια και αποτελεί τον οδικό μας χάρτη για την απαλλαγή των δραστηριοτήτων μας από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2030 και το εκτεταμένο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως το 2040.

Σε αυτό το πλαίσιο με τη δράση STRIVE (2021-2023), έχουμε θέσει ως στόχο να καταστήσουμε 70 από τις παραγωγικές μονάδες και κέντρα διανομής της εταιρείας μας, εγκαταστάσεις μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (net-zero carbon) και παράλληλα να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις στη διαχείριση ενέργειας και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα στις πάνω από 300 παραγωγικές μονάδες και αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτουμε παγκοσμίως.

Έχοντας ως δέσμευση μια βιώσιμη λειτουργία, ξεκινήσαμε πρόσφατα τη δράση Zero Carbon Project, με την οποία θέλουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία μας θα συνεργαστεί με τους 1000 μεγαλύτερους προμηθευτές της, που αποτελούν το 70% των εκπομπών άνθρακα της Schneider Electric, για να επιτύχουν μέχρι το 2025 μείωση των εκπομπών CO2 στη δραστηριότητά τους κατά 50%.

Ποιες λύσεις προσφέρει η Schneider Electric για να κάνει τα έξυπνα κτίρια πιο βιώσιμα;

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας είναι το Ecostruxure Building. Μας επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από τα επιμέρους συστήματα ενός κτιρίου, όπως αυτό της ψύξης/θέρμανσης, του φωτισμού, της ασφάλειας και της ενέργειας και αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση κάνουμε τα κτίρια έξυπνα και βιώσιμα.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε για να έχουμε ένα βιώσιμο κτίριο. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος παραθέτοντας κάποια στοιχεία. Γνωρίζουμε πως στα κτίρια οφείλονται περίπου το 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, στη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, το 30% της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια αλλά και 30% του χώρου που καταλαμβάνουν αποτελεί σπατάλη. Διαφαίνεται επομένως εδώ η ανάγκη για μία διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι κτιριακές υποδομές υφίστανται κάθε χρόνο απειλές είτε από φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί ή ακόμα και η πρόσφατη πανδημία, είτε από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως είναι μια κυβερνοεπίθεση. Ενδεικτικό είναι πως μόνο μέσα σε μία χρονιά, το 2019, είχαμε περισσότερα από 350 σημαντικά καταστροφικά περιστατικά σε όλο τον κόσμο. Επομένως, οι κτιριακές υποδομές πρέπει να είναι ανθεκτικές, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές προκλήσεις. Είναι σημαντικό ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας να μπορεί να γίνει απομακρυσμένα, να χρησιμοποιούνται συστήματα που προλαμβάνουν πιθανές διακοπές και δυσλειτουργίες και ασφαλώς να εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, οι κτιριακές υποδομές είναι χώροι που περνάμε σχεδόν το 90% του χρόνου μας. Επομένως παράγοντες όπως είναι η αποδοτικότητα των χρηστών ενός κτιρίου, η ασφάλεια και η υγεία των ενοίκων και εργαζομένων οδηγούν τη διαχείριση των κτιρίων σε έναν μετασχηματισμό, σε μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Οι λύσεις που προσφέρουμε μέσω του Ecostruxure Building ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις και κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτούσιους τους αγγλικούς όρους. Η πρώτη κατεύθυνση είναι το Digitization. Με την αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), Big Data και της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε και να διασυνδέσουμε όλα τα συστήματα μέσα σε ένα κτίριο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να αναλύουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν σε μία έξυπνη απόφαση για το κτίριο μας όταν αυτό απαιτηθεί. Για τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του χώρου. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι το Electrification. Εδώ χρησιμοποιούμε μία έξυπνη και διασυνδεδεμένη ηλεκτρολογική υποδομή, η οποία μπορεί να παράγει, να αποθηκεύει, να διανέμει και να διαμοιράζει την ισχύ με έξυπνο τρόπο. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας μίας εγκατάστασης.

Οι λύσεις μας είναι ανοιχτές (software and hardware agnostic), επεκτάσιμες και συνδέουν εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες με ασφάλεια μέσω δικτύου ethernet και cloud.

Ενδεικτικά, λύσεις που προσφέρει η Schneider Electric για τα κτίρια μέσω του Ecostruxure, περιλαμβάνουν τα συστήματα ενεργειακής εποπτείας, BMS και KNX, έξυπνους πίνακες και υλικά διανομής ισχύος καθώς επίσης και τα έξυπνα ψηφιακά εργαλεία (algorithms, analytics), τους Advisors.

Πιστεύουμε πως η σύγκλιση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια, προάγει τη βιωσιμότητά τους, και δημιουργεί, αφενός μεν προστιθέμενη αξία στο κεφάλαιο που έχουν επενδύσει οι επαγγελματίες της συγκεκριμένης αγοράς, αφετέρου δε μία βελτιωμένη ανθρωποκεντρική εμπειρία για τους χρήστες αυτών των κτιρίων.

Πώς εξασφαλίζετε στις επιχειρήσεις της αγοράς υποδομών τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους;

H Schneider Electric όχι μόνο ηγείται της βιωσιμότητας με το παράδειγμά της, στο δικό της οικοσύστημα, αλλά καινοτομεί και παρέχει επίσης λύσεις βιωσιμότητας σε άλλους, φυσικά αναφερόμαστε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Ως πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού προσφέρουμε λύσεις βιωσιμότητας με τα προϊόντα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας που τους επιτρέπουν αποτελεσματικά να σημειώσουν πρόοδο στο δικό τους ταξίδι προς τη βιωσιμότητα. Μάλιστα λόγω της ολοκληρωμένης προσφοράς μας, υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στην αγορά των υποδομών, είτε οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στο κλάδο της κατασκευής είτε στη διαχείριση υποδομών.

Κατ’ αρχάς, σε όλες τις περιπτώσεις μπορούμε να διασφαλίσουμε πως οι εταιρείες θα μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, επιτυγχάνοντας με τις λύσεις μας τη βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία των ιδιόκτητων κτιρίων τους, ή των υπό διαχείριση υποδομών, και της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων τους.

Με τη χρήση αλγορίθμων και data analytics, τα ψηφιακά μας εργαλεία εξειδικεύονται στις επιμέρους προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και μπορούν να τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους και να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Έτσι, λοιπόν, για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων και την ενεργειακή εποπτεία εφαρμόζουμε τα ψηφιακά μας εργαλεία Resource Advisor και Power Monitoring Expert. Για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εκπόνηση ενεργειακών βελτιώσεων, το Power Advisor. Για την πρόληψη προβλημάτων στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την ενίσχυση της συντήρησης μίας υποδομής το Asset Advisor και το Augmented Operator Advisor.

Επιπροσθέτως, με το Workplace Advisor δίνουμε τη δυνατότητα, μέσω ευέλικτων ψηφιακών υπηρεσιών και λογισμικού, να σχεδιαστούν έξυπνοι χώροι εργασίας, διαμορφώνοντας τον χώρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δημιουργούμε έτσι τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, παράλληλα μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη διαχείρισης του κτιρίου ή της οποιασδήποτε υποδομής.

Επίσης, μπορούμε να συνεισφέρουμε στους στόχους Βιωσιμότητας των εταιρειών, έμμεσα, μέσω καινοτόμων προϊόντων, μειώνοντας το γενικό αποτύπωμα ρύπων τους. Για παράδειγμα, με τη νέα επαναστατική σειρά πινάκων διανομής ισχύος Μέσης Τάσης, SMAirSet, σηματοδοτείται μια τολμηρή μετάβαση προς τη βιωσιμότητα. Αντί του αερίου SF6 ως μονωτικού μέσου, το οποίο συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, χρησιμοποιούμε το καλύτερο δυνατό αέριο, τον καθαρό αέρα (pure air),επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες να επωφεληθούν πλήρως από τις ψηφιακές δυνατότητες και να «ξεκλειδώσουν» την αξία των δεδομένων τους. Αλλά δυνατότητες παρέμβασης υπάρχουν σε όλο το κύκλο ζωής ενός κτιρίου, και στο στάδιο της κατασκευής. Εκεί μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και τον χρόνο κατασκευής μέσω της τεχνολογίας των Ψηφιακών Διδύμων και της μοντελοποίησης της ηλεκτρολογικής υποδομής καθώς επίσης και με τη χρήση διασυνδεδεμένων πινάκων διανομής ισχύος.

Για παράδειγμα, o τυποποιημένος πίνακας διανομής ισχύος Χαμηλής Τάσης, Prisma δύναται να ενσωματώσει όλες τις έξυπνες λύσεις της Schneider Electric, διασφαλίζοντας την ηλεκτρική, τη μηχανική και την επικοινωνιακή συμβατότητα. Ταυτόχρονα, μειώνει το κόστος και τον χρόνο εγκατάστασης εξαρτημάτων και καλωδίων κατά 30% έναντι των συμβατικών πινάκων λόγω του αξιόπιστου και πλήρως βελτιστοποιημένου σχεδιασμού του.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις στην αγορά που συνεργαστήκαμε με άλλες επιχειρήσεις για να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιωσιμότητα. Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να προτείνει τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση αναλόγως των αναγκών και των στόχων που έχουν τεθεί.

Πώς αξιολογούν οι επενδυτές μια επιχείρηση όταν έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική βιωσιμότητας και παρουσιάζει καλές επιδόσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά ζητήματα;

Θετικά. Μάλιστα πολλοί επενδυτικοί οίκοι πλέον θέτουν ως βασικό κριτήριο επένδυσης τη στρατηγική βιωσιμότητας μίας επιχείρησης και την επίδοση της επιχείρησης στους στόχους βιωσιμότητας που η ίδια έχει θέσει. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία συνδέουν άμεσα το κεφάλαιο επένδυσης με την απόδοση της επιχείρησης σε συγκεκριμένους στόχους που έχει θέσει στα πλαίσια της στρατηγικής βιωσιμότητας, το λεγόμενο Sustainability-Linked Financing Framework

Πώς μπορεί η πανδημία να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την κλιματική αλλαγή και άμεσης δράσης από τις επιχειρήσεις;

Το 2020 ο Covid είχε δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες δυνατότητες. Μας έκανε επίσης να συνειδητοποιήσουμε πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και πόσο σημαντικό είναι να γίνουμε πιο ανθεκτικοί και αλληλέγγυοι καθώς επίσης και να φροντίζουμε τον πλανήτη μας.

Εκτιμάται πως το 2020 η ζήτηση ενέργειας μειώθηκε κατά 6%, επίσης υπολογίζεται πως είχαμε μείωση ρεκόρ των εκπομπών άνθρακα κατά 80%. Η τρέχουσα κρίση θα μπορούσε να θεωρηθεί καθοριστική στιγμή για την κοινωνία μας και σημείο καμπής προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Πέρυσι είδαμε μείωση των εκπομπών λόγω του Covid, αλλά, αν δεν αλλάξουμε δομικά το σύστημα μας, οι εκπομπές θα επανέλθουν στα πρότερα επίπεδα καθώς θα αναθερμαίνεται ξανά η παγκόσμια οικονομία.

Τα εργαλεία για να ξεκινήσουμε μία δομική αλλαγή υπάρχουν ήδη. Αυτά είναι η δραστική υιοθέτηση των ηλεκτρικών και ψηφιακών τεχνολογιών. Εστιάζουμε στην ηλεκτρική ενέργεια διότι είναι η πιο αποδοτική ενέργεια και είναι ο καλύτερος τομέας στον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε και να απαλλάξουμε από το αποτύπωμα του άνθρακα. Όταν συνδυάζεται με την ψηφιακή τεχνολογία γίνεται ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο για τη μείωση των ενεργειακών αποβλήτων και την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος. Η τάση υπήρχε πριν την εκδήλωση της πανδημίας. Η πανδημία όμως ανέδειξε σημαντικά θέματα και επιτάχυνε την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση. Στη Schneider Electric, το 2020, επιταχύναμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της εταιρείας, και επιταχύναμε τις δικές μας δεσμεύσεις για να μειώσουμε και να εξαλείψουμε το αποτύπωμα άνθρακα στη λειτουργία μας αλλά και σε ολόκληρο το οικοσύστημά μας, με την επίτευξη εξοικονόμησης 120 Megaton CO2 για τους πελάτες μας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη πιστεύετε ότι συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη; Το ένα είναι απόρροια του άλλου ή προϋπόθεση;

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε όλους να αξιοποιήσουν κατά τρόπο βέλτιστο την ενέργεια και τους πόρους του πλανήτη μας, συνδέοντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα προς όφελος όλων.

Η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον το οποίο θα συνδυάζει τη βιωσιμότητα και την πρόοδο για όλους, υφίσταται αυτή τη στιγμή. Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι της Schneider Electric, είμαστε προσηλωμένοι σε αυτή την αρχή και δεσμευόμαστε να ανεβάζουμε ψηλά τον πήχη της προόδου και της βιώσιμης ανάπτυξης, για τους εαυτούς μας, τους πελάτες και συνεργάτες μας, καθώς επίσης και για τις τοπικές κοινότητες σε περισσότερες από 100 αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.