Το τοπίο του ελληνικού κλάδου των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου σκιαγράφησε ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ, Θεόφιλος Παγιάτης, στη διάρκεια του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Λάρισα, 17-19 Μαΐου).
«Ο κλάδος στάθηκε τυχερός όσον αφορά στο μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων από τις διαδοχικές κρίσεις. Βρήκε τρόπους να ανακάμψει και αναμένει σημαντική αναπτυξιακή πορεία το επόμενο διάστημα. Ακόμη, για το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι θετικές οι εκτιμήσεις για την απασχόληση στον κλάδο», ήταν το σχόλιο του κ. Παγιάτη, ο οποίος επεσήμανε και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

«Αγκάθι το κόστος λειτουργίας»
«Μετά την αλματώδη ανάπτυξη του 2022, ο κλάδος κατέγραψε ήπια ανάπτυξη το 2023», τόνισε, ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Παγιάτης. Ύστερα, ανέφερε: «Η κατάσταση στην αγορά είναι καλύτερη τώρα, εξελίσσεται όμως μετ’ εμποδίων, λόγω της οικονομικής στενότητας τουλάχιστον του μισού των ελληνικών νοικοκυριών. Αγκάθι που ενοχλεί τον κλάδο αποτελεί η σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας επιχειρήσεων και βιοτεχνών. Βιοτεχνίες και επαγγελματίες προσπάθησαν και προσπαθούν, με δυσκολία, να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις – δεν τα έχουν καταφέρει στο μέγεθος που θα θέλαμε. Περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων έχουν εντονότερα προβλήματα και μικρότερη δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

Σε αυτό το περιβάλλον καλούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τις νέες απαιτήσεις του κλάδου, αλλά για πολλές η χρηματοδότηση αποτελεί άπιαστο όνειρο». Ως προς τις τιμές των τελικών προϊόντων, ο κ. Παγιάτης τόνισε ότι «αρκετές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους το 2023», ενώ, όσον αφορά στις εκτιμήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενδέχεται να υπάρξουν «και πάλι αυξήσεις στα τελικά προϊόντα, όπως δηλώνουν οι κατασκευαστές».

Η εκπαίδευση του προσωπικού
Στη συνέχεια, ο κ. Παγιάτης στάθηκε μεταξύ άλλων και στο, κεφαλαιώδους σημασίας, ζήτημα της κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού. Αρχικά, επεσήμανε τη, γνωστή, έλλειψη τεχνικού προσωπικού στον κλάδο και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, σημειώνεται και ηλικιακή γήρανση, λόγω και της άρνησης νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει με ωριμότητα να προβούμε σε αναδιάρθρωση της ηλικιακής δομής στον κλάδο και σε αντιμετώπιση της έλλειψης της ελκυστικότητάς του, για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους σε αυτόν».

Ύστερα, είπε: «Το 2023, οι επιχειρήσεις επένδυσαν ένα μικρό ποσό για την κατάρτιση και την εκπαίδευση του προσωπικού. Αλλά, έχει βελτιωθεί πολύ η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των υφιστάμενων συναδέλφων μας. Η ΠΟΒΑΣ έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, την ένταξη της ειδικότητας του τεχνίτη κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στο 4ο επίπεδο πλαισίου προσόντων, ενώ υπάρχει η πρόθεση για ένταξη του επαγγέλματος στο επίπεδο 5, σε άμεση συσχέτιση με την αδειοδότησή του. Συν τοις άλλοις, το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε συναδέλφους μας και εργαζόμενους σε εταιρείες που δεν διαθέτουν σχολές κατάρτισης να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν. Η ΠΟΒΑΣ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό και θα προτείνουμε συνεργασίες σε όλον τον κλάδο».

«Οι δράσεις που απαιτούνται»
Τέλος, ο κ. Παγιάτης υπογράμμισε ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες εκ μέρους της ΠΟΒΑΣ το επόμενο διάστημα, που πρέπει να επιδιώκουν, ανάμεσα σε άλλα, αύξηση της συμμετοχής περισσότερων νέων στον κλάδο, συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων με κατάρτιση και επανακατάρτιση, δημιουργία μηχανισμού αντιστοίχισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος.