Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η ΕΚΤΕΡ ΑΕ συνυπέγραψαν τις μεταξύ τους συμβάσεις για την εκτέλεση δύο έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Το πρώτο έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης και στην ανέγερση νέου κτιρίου με αμφιθέατρο για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ένταξη του νέου κέντρου ακτινοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος πυρηνικής, στο νοσοκομείο. Το δεύτερο, προβλέπει εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και αναβάθμισης του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου.

Οι λεπτομέρειες του πρώτου έργου
Η συμβατική αμοιβή για το πρώτο από τα δύο έργα είναι 16.125.979,69 ευρώ (με τον ΦΠΑ), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους 25 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Όπως προβλέπεται, θα ανεγερθεί νέο κτίριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες διάγνωσης και θεραπείας των ογκολογικών ασθενών της περιοχής, καθώς και στις ανάγκες στέγασης Αίθουσας Συγκεντρώσεων (Αμφιθέατρο) και Ιατρικής Βιβλιοθήκης, για την εξυπηρέτηση του Επιστημονικού δυναμικού του Νοσοκομείου. Το νέο κτίριο θα ενταχθεί στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου, θα αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες (που θα εξυπηρετούν τις κύριες λειτουργικές ανάγκες του συγκροτήματος) και θα περιλαμβάνει τμήμα ακτινοθεραπείας, τμήμα χημειοθεραπειών, τμήμα πυρηνικής ιατρικής με θαλάμους Ι-131 και ΡΕΤ/CT, αίθουσα συγκεντρώσεων (αμφιθέατρο) και ιατρική βιβλιοθήκη.

Οι λεπτομέρειες του δεύτερου έργου
Όσον αφορά στη συμβατική αμοιβή για το έτερο έργο που ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ορίστηκε σε 5.199.486,51 ευρώ (με ΦΠΑ). Η εταιρεία έχει προθεσμία 24 μήνες από την ημέρα που υπογράφτηκε η σύμβαση για να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η αναδιαρρύθμιση-ανακαίνιση και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των εργασιών επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας του ΤΕΠ, μέσω της προσαρμογής του στο «πρότυπο ΤΕΠ».

Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο ΤΕΠ θα είναι συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. περίπου, με την ριζική επέμβαση (σ.σ. πλήρης αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός) να αφορά σε περίπου 1.400 τ.μ., ενώ θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης (ύστερα από 16 χρόνια λειτουργίας) στα υπόλοιπα 600 τ.μ. περίπου. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εργασίες πλήρους αναδιαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου εμβαδού έως 200 τ.μ. στην βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου, καθώς και της κεντρικής εισόδου και του στεγάστρου της. Ας σημειωθεί, πως μετά και την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ ΑΕ (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται σε 107,3 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build