Προχωρά η δημιουργία νέου αρχαιολογικού μουσείου στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς, μετά και την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα το κατασκευάσει από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο αυτό έχει συνολικό κόστος 6.246.957,35 ευρώ (με τον ΦΠΑ), ενώ η συνολική προθεσμία για την εκτέλεσή του έχει οριστεί σε 18 μήνες, ήτοι 549 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:30 για να καταθέσουν τις προσφορές τους (οι οποίες θα αποσφραγιστούν την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, στις 10:00). Να σημειωθεί, ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πώς θα είναι και τι θα περιλαμβάνει το νέο μουσείο
Το υφιστάμενο κτίριο του αρχαιολογικού μουσείου Αργοστολίου αποτελείται από δυο στάθμες, υπόγειο και ισόγειο (υπερυψωμένο). Μετά την παρέλευση περίπου 60 ετών, την αναμενόμενη φθορά του κτιριακού κελύφους και, το κυριότερο, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη από τους σεισμούς του 2014 που είχαν ως αποτέλεσμα έκτοτε το μουσείο να παραμένει κλειστό, το κτίσμα χρειάζεται να αναβαθμιστεί από δομικής, τεχνολογικής και λειτουργικής άποψης. Το δημοπρατηθέν έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή για τη δομική και γεωμετρική «ανασχεδίαση» του υφιστάμενου κτιρίου και την αντικατάστασή του με νέο, μετά την καθαίρεσή του και στη μορφή που έχει σήμερα, διατηρώντας ωστόσο την εξωτερική ογκοπλασία και την αισθητική του.

Το νέο κτίριο θα πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το συνολικό εμβαδόν του (υπόγειο και ισόγειο), συμπεριλαμβανομένου και του περιστυλίου, θα ανέρχεται σε 1.872,22 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, οι χρήσεις που θα περιλαμβάνονται εντός του κτιρίου είναι εκδοτήριο εισιτηρίων και πωλητήριο, γραφείο φυλακτικού προσωπικού, εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων, αποθήκες αρχαιολογικού υλικού, χώροι εξυπηρέτησης κοινού και εργαζομένων (WC) και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build