Στην εκκίνηση βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή σύνθετου κόμβου στην συμβολή της παλαιάς με τη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους, στα διυλιστήρια της Μotor Οil και τη διαμόρφωση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών από τον ισόπεδο κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου έως τον ισόπεδο κόμβο Λεχαίου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 4,56 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η εταιρεία Geogenesis ΑΕ, η οποία και είχε επικρατήσει στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία προσφέροντας μέση έκπτωση 21,46%.

Ήδη στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν τα έργα και άρχισε τις προετοιμασίες για τα εργοτάξια, ενώ την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε από τη γενική διεύθυνση προδιαγραφών, μητρώων και απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επίταξη ακινήτων συνολικής έκτασης 7.870,95 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα από τον Μάρτιο του 2023 και είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, το έργο στο οποίο αφορά η επίταξη είναι μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, εξυπηρετεί πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον τόσο εξαιτίας της ανάγκης ταχείας υλοποίησης για την οδική ασφάλεια της περιοχής, όσο και της απορρόφησης των πόρων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περιορισμένη διάρκεια (μέχρι τα τέλη του 2025), ενώ η συντέλεση της απαλλοτρίωσης εκτιμάται ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν τη παρέλευση 18 μηνών και τυχόν καθυστέρηση θα προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.
Σημειωτέον, πως η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών δεν έχει ακόμα οριστεί και θα προσδιοριστεί από ειδική επιτροπή εκτίμησης ζημιών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή στη συμβολή της παλαιάς με τη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου ενός σύνθετου κόμβου ο οποίος αποτελείται από δύο επιμέρους κόμβους: Έναν κόμβο τύπου Τ μεταξύ του SR και της συνδετήριας οδού και το δεύτερο μέρος του σύνθετου κόμβου όπου μετρήθηκαν οι κινήσεις των τεσσάρων οδών που συμβάλλουν, ήτοι της συνδετήριας οδού, της νέας και της παλιάς εθνικής οδού και της οδού προς Καλαμάκι.

Προβλέπει, επιπρόσθετα, την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην θέση των ισόπεδων κόμβων Αρχαίας Κορίνθου και Λεχαίου, τη βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού ανάμεσα στους δύο αυτούς ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, την κατασκευή λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης για τη λειτουργία των παράπλευρων οδών, τη σήμανση και ασφάλιση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, τη διευθέτηση της εισόδου και εξόδου του μηχανοστασίου των αστικών λεωφορείων με κατασκευή παράπλευρης οδού, την κατασκευή νέων εγκάρσιων οχετών και τάφρων συνέχειας, την κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων κατά μήκος της οδού για την αποστράγγιση και αποχέτευση του καταστρώματος και των ανάντι παροδίων ιδιοκτησιών και τον ηλεκτροφωτισμό του τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, που βελτιώνεται, των ισόπεδων κυκλικών κόμβων και του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build