Με μικρή καθυστέρηση θα περάσει στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της περιοχής του Αδριάνειου Υδραγωγείου που τρέχει ο δήμος Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 5,85 εκατομμυρίων ευρώ, με πέντε εταιρείες να έχουν υποβάλει προσφορές. Συγκεκριμένα, τη χαμηλότερη προσφορά, με έκπτωση 21,26%, έχει υποβάλει η Λάκων ΑΤΕ, με δεύτερη την ΤΕΚΑΛ με έκπτωση 13%, ενώ ακολουθούν η Τεχνική Έργων ΑΕ με έκπτωση 8,74%, η Ελκυστής ΑΤΕ με 8,26% και η Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 ΑΕ με 3,52%.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι οι τρεις από τους συμμετέχοντες φορείς (Λάκων ΑΤΕ, ΤΕΚΑΛ, Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 ΑΕ) έχουν στο παρελθόν εμπλακεί σε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και τους ζητήθηκε να υποβάλουν όσα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία διαθέτουν για την απόδειξη της αξιοπιστίας τους, περί διαπίστωσης της επάρκειας των ληφθέντων εκ μέρους τους επανορθωτικών μέτρων.

Οι τρεις υποψήφιες εταιρείες ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε από τα στοιχεία που απέστειλαν πως τα επανορθωτικά μέτρα που έχουν λάβει είναι επαρκή. Όμως η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Χαλανδρίου ενέκρινε μόνο καταρχήν το σχέδιο απόφασης για την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων, αναμένοντας τη γνωμοδότηση της επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων, μετά την οποία θα εκδώσει και την τελική της απόφαση.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο είχε προκηρυχθεί αρχικά τον Φεβρουάριο του 2021, όμως επαναπροκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο, μετά από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία εξέτασε την προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία Ο.Ε. και την αποδέχτηκε. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης τεσσάρων περιοχών του δήμου Χαλανδρίου και αφορά στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που δημιουργήθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, ως αναπόσπαστου κομματιού μιας σημαντικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και στην αρμονική ένταξή του στη σύγχρονη ζωή των Χαλανδραίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build