Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον δήμο Μεσσήνης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, η δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη. Η πρώτη φάση του προϋπολογισμού των μελετών, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από κοινού από το ΥΠΠΟΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το αρμόδιο υπουργείο, η ίδρυση του νέου μουσείου «αναγνωρίζεται ως αναγκαιότητα και προτεραιότητα καθώς θα συμβάλει στην προβολή και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού πλούτου της Αρχαίας Μεσσήνης, στην προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας και στην περαιτέρω αναβάθμισή της ως πολιτιστικού προορισμού». Παράλληλα, «θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής». Το νέο μουσείο θα ανεγερθεί σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο δήμος Μεσσήνης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες μέχρι επιπέδου εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του κτηρίου, καθώς και η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.

Έργα αποκατάστασης στο Κάστρο της Κορώνης
Την ίδια ώρα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δρομολογεί έργα αποκατάστασης στο Κάστρο της Κορώνης αλλά και εκσυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου στη Χώρα. Σημειώνεται πως το έργο της στερέωσης και της αποκατάστασης στο Κάστρο της Κορώνης έχει ήδη απορροφήσει πιστώσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ. Το προς δημοπράτηση έργο, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά στην αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος του Κάστρου, με έργα στερέωσης και αποκατάστασης των βραχωδών πρανών, του τείχους και του προμαχώνα. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου της Χώρας, προϋπολογισμού 2,812 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων του μουσείου, και οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να καταστεί απολύτως λειτουργικό και προσβάσιμο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build