Ματαιώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου της υλοποίησης του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, τον οποίο είχε προκηρύξει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως έγινε γνωστό και επίσημα, δεν υποβλήθηκε ούτε μία προσφορά από τα τρία συνολικά σχήματα που είχαν πάρει την πρόκριση για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού (παρά και τις παρατάσεις που είχαν δοθεί). Για τον λόγο αυτόν, το Υπουργείο ματαίωσε ως άγονη τη διαδικασία και πλέον αναμένεται το πώς θα χειριστεί το ζήτημα. Υπενθυμίζεται, ότι τα σχήματα που είχαν περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ήταν η κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕ Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης, η κοινοπραξία των Intrakat, Suez Eau France SAS και ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και η Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ.

Το έργο
Χωρίς τον ΦΠΑ, το αρχικά εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι 85,4 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είχε προσδιοριστεί σε 30 χρόνια. Όσο για το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, αφορά στην κατασκευή του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 55 χιλ. m3/ημέρα και εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 χιλιομέτρων, δεξαμενών και αντλιοστασίων. Επίσης, στο πλαίσιο της σύμπραξης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη χρηματοδότησης του έργου, την εκπόνηση των μελετών για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή του, ενώ θα το επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build