Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) υπέγραψε σύμβαση με τη ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, η οποία έχει αντικείμενο την εκπόνηση του έργου “Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας”, αρχικού προϋπολογισμού 740.230,23 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τη σύμβαση υπέγραψαν για τη ΔΕΥΑΗ ο Πρόεδρός της, κ. Σωτήριος Γ. Μήτσης, και για την ανάδοχο μελετητική εταιρεία ο εκπρόσωπός της, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ, κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, κ. Σωτήριος Γ. Μήτσης, δήλωσε σχετικά: “Με την υπογραφή σύμβασης της παρούσας μελέτης και των εξ’ αυτής παραγόμενων αποτελεσμάτων – έργων συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 40.000.000€, η ΔΕΥΑΗ στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής των πολιτών, δρα εκσυγχρονιστικά και στοχευμένα, μεθοδεύοντας την εξολοκλήρου αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας. Αγωγοί που λόγω παλαιότητας, αυξημένης ζήτησης και αυξομείωσης της πίεσης εμφανίζουν αστοχίες-διαρροές, πρόκειται να αντικατασταθούν για την κάλυψη των νέων χωρικών, πληθυσμιακών και κοινωνικών δεδομένων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον Δήμο μας. Η ΔΕΥΑΗ αποδεικνύει ότι οι χρηματοδοτήσεις που επιτυγχάνονται με την ικανοποίηση αυστηρών κριτηρίων, δεν μένουν στην αποτύπωση αριθμών, αλλά συνδέονται ευθέως με έργα ποιότητας που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών”.