Η P&C Development είναι, οριστικά, εκείνη που θα κατασκευάσει δίκτυα άρδευσης στον νομό Τρικάλων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η αναθέτουσα αρχή του έργου, με απόφασή του είχε ανακηρύξει την εν λόγω εταιρεία ως προσωρινή ανάδοχο και, τώρα, ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της και παράλληλα κατακύρωσε σε αυτήν την σύμβαση του project. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανερχόταν στο ποσό των 13,1 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η P&C Development είχε προσφέρει μέση έκπτωση 22,18%. Όσο για τη συνολική προθεσμία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν προβλεφθεί, έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τι περιλαμβάνουν τα έργα
Οι επεμβάσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αναφέρονται σε περιοχές εντός αναδασμού στους τέσσερις Δήμους του νομού Τρικάλων (Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης, Φαρκαδόνας). Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν υπόγειοι αγωγοί από PVC 10 atm συνολικού μήκους 255.230 μέτρων, μετά των απαιτουμένων υδροληψιών, δικλείδων, αντιπληγματικών βαλβίδων και λοιπών εξαρτημάτων, στα εξής αγροκτήματα του Νομού Τρικάλων: Σαρακίνας, Περιστέρας, Διαλεχτού, Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, Μικρού Κεφαλοβρύσου, Αγίων Αποστόλων, Μεγάρχης, Δροσερού, Μουριάς, Πηγής, Μεγάλων Καλυβίων, Χρυσαυγής, Ταξιαρχών, Πετρόπορου, Κλοκωτού, Φαρκαδόνας, Ζάρκου, Πηνειάδος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build