Δύο είναι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Build οι διεκδικητές που του πολυσυζητημένου έργου για την μετατροπή του διατηρητέου σιλό στο λιμάνι του Πειραιά, σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Από τη μία πλευρά, στις προσφορές που κατατέθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής των υποψηφίων, φάκελο έδωσε η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν Άκτωρ, Άβαξ και ΕΚΤΕΡ και από την άλλη πλευρά υποψηφιότητα έχει δώσει η ΓΕΚ Τέρνα. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της αξιολόγησης. Πρόκειται για τις παλιές σιταποθήκες του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, οι οποίες κατασκευάστηκαν κατά την διετία 1934-1936 και συνδέθηκαν άρρηκτα με την εμπορική και ναυτιλιακή ιστορία του Πειραιά. Θα θυμίσουμε ότι το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται στα 89,15 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 71,89 εκατ. ευρώ).

Τα επόμενα βήματα που οδηγούν στην ανάδειξη του μειοδότη
Όπως πληροφορούμαστε αυτή τη στιγμή «τρέχει» η αξιολόγηση των μελετών. Βάσει της διαδικασίας που εφαρμόζετα, αρχικά η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων θα εξάγει μία βαθμολογία επί της τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς και κατ’ επέκταση προκύπτει ο μειοδότης. Η τεχνική αξιολόγηση έχει βαρύτητα κατά 70% στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου. Στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης εξετάζονται συγκεκριμένα η στελέχωση, η εμπειρία των στελεχών του εκάστοτε υποψηφίου μειοδότη, το χρονοδιάγραμμα και η κατανόηση του έργου.

Βασική προϋπόθεση για να αξιολογηθούν αυτά τα στοιχεία είναι να είναι πλήρης η μελέτη που έχουν καταθέσει οι κάθε υποψήφιοι. Γι’ αυτό και σε πρώτη φάση πραγματοποιείται ο έλεγχος πληρότητας των μελετών, ενώ ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών μελετών και τέλος υλοποιείται η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει βαρύτητα 30% ως προς το τελικό αποτέλεσμα της βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου. Από τον συνδυασμό της βαθμολογίας του τεχνικού φακέλου και της οικονομικής προσφοράς, ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη βαθμολογία ανακηρύσσεται μειοδότης. Ο χρόνος που απαιτείται έως την έκδοση του τελικού αποτελέσματος και την ανακήρυξη του μειοδότη κυμαίνεται από τρεις μήνες, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2 χρόνια εφόσον υπάρξουν ενστάσεις και διαδικασίες που κωλυσιεργούν την εξέλιξη της διαδικασίας εν τω συνόλω.

Ολοκλήρωση το αργότερο εντός του 2026
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου έχει εκτιμηθεί σε 791 ημέρες (περίπου 27 μήνες), αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση για το έργο υπογραφεί εντός του 2023 τότε αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του 2026, πιθανότατα στις αρχές του συγκεκριμένου έτους. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση NextGeneration EU και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.