Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και η «GDM Assets» υπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίηση έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) τεσσάρων σημαντικών νοσοκομείων της Αττικής με πανελλαδική εμβέλεια. Στον διαγωνισμό για το, αρχικού προϋπολογισμού 6.190.614,97 ευρώ (με ΦΠΑ), έργο η προαναφερθείσα εταιρεία επικράτησε προσφέροντας μέση έκπτωση 4%, ενώ έχει προθεσμία 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για να περαιώσει τις προβλεπόμενες εργασίες.

Πού θα γίνουν τα έργα
Τα ΤΕΠ που θα αναβαθμιστούν είναι εκείνα των νοσοκομείων ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» (φωτογραφία), ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, ΓΝΠΑ «Π&Α Κυριακού» και ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία». Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας των ΤΕΠ, μέσω της προσαρμογής τους στο «πρότυπο ΤΕΠ» και η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Πιο αναλυτικά:
– Το ΤΕΠ στο «Ιπποκράτειο», έκτασης 920 τ.μ., αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά, οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά προβλήματα, τα οποία αναμένεται πως θα επιλυθούν με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.
– Οι χώροι του ΤΕΠ στο «Κοργιαλέμνειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, έκτασης περίπου 1.700 τ.μ., χρησιμοποιούνται και ως τακτικά εξωτερικά ιατρεία, ενώ καταλαμβάνουν τμήμα του ισογείου της Παλαιάς Πτέρυγας του Νοσοκομείου, καθώς και το ισόγειο της Νέας Πτέρυγας. Στόχος των επεμβάσεων είναι η αντιμετώπιση των λειτουργικών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΤΕΠ και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
– Το ΤΕΠ στο «Π&Α Κυριακού» είναι συνολικής μεικτής επιφάνειας 1.400 τ.μ. περίπου και αναπτύσσεται στο ισόγειο της Α’ πτέρυγας, στο ισόγειο Β’ και Δ’ πτέρυγας και στον πρώτο όροφο Β’-Δ’ πτέρυγας. Στους χώρους του έγιναν, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, τμηματικές εργασίες αναβάθμισης, που αφορούν στην χωροταξία και στην κτιριακή υποδομή, κυρίως του ισογείου της Α’ πτέρυγας, όπου και συνδέθηκαν σε συνέχεια και με τον εργαστηριακό τομέα της Νέας

Πτέρυγας, που περιλαμβάνει τα ακτινολογικά εργαστήρια, τμήμα υπερήχων και βιολογικά εργαστήρια.
Παραμένει με σοβαρές ανάγκες στην αναβάθμιση (χωροταξία, κτιριακή υποδομή και Η/Μ εγκαταστάσεις) το τμήμα του ΤΕΠ που καταλαμβάνει το ισόγειο της Β’-Δ’ πτέρυγας και τον πρώτο όροφο της Β’-Δ’ πτέρυγας. Σήμερα, το ΤΕΠ αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά, οικοδομικά και Η/Μ προβλήματα. – Στο «Αγία Σοφία» το ΤΕΠ είναι περίπου 1.600 τ.μ. και αναπτύσσεται στο ισόγειο, σε δύο τμήματα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τόσο χωροταξικά όσο και λειτουργικά προβλήματα. Θα ανακαινιστούν, επιπλέον, οι χώροι εισόδου και αναμονής καθώς και ορισμένοι διατμηματικοί διάδρομοι, ώστε εν τέλει να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι με ομοιομορφία, ενιαία αισθητική και υλικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build