Υπεγράφη, όπως έγινε και επίσημα γνωστό, η σύμβαση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ως ανάδοχος του, αρχικού προϋπολογισμού 4.996.318,35 ευρώ, έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «GDM Assets Α.Ε.», με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις να έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του νοσοκομείου και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα υλοποιηθεί, συγκεκριμένα, στα κτίρια 12 (ΔΥΓ) και 9Ι (Α Κλινικές), καθώς και στη νέα πτέρυγα του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και τις οποίες θα εκτελέσει η «GDM Assets Α.Ε.» αφορούν, συνοπτικά, σε εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ταυτόχρονη παραγωγή ψυχρού νερού (τριπαραγωγή), αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος BMS (Building Management System) με το πιο εξελιγμένο BEMS (Building Energy Management System), τοποθέτηση μαγνητικών επαφών για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα και επεμβάσεις στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων του νοσοκομείου. Σημειώνεται, τέλος, ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί σε 13 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build<