Στο ΤΑΙΠΕΔ ανατέθηκε η διεξαγωγή υπέρ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου διαδικασιών για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών και εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Βασιλίτσας και Σελίου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, η διαδικασία για τη διερεύνηση και τη χάραξη της βέλτιστης στρατηγικής ωρίμανσης και τη διαμόρφωση ενός ολιστικού πλάνου ανάπτυξης και αξιοποίησης των εν λόγω εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής χιονοδρομικού κέντρου θα γίνει μέσω ανοιχτών, διεθνών διαδικασιών που θα διεξαχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαδικασία ωρίμανσης και αξιοποίησης αποσκοπεί να συμβάλλει:
α) στην ανάδειξη και ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος εκτός των χειμερινών σπορ και αθλημάτων συμπεριλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισμού στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας,
β) στην αναβάθμιση της εικόνας των ορεινών τουριστικών προορισμών ως κέντρων αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό τόσο στο φυσικό, όσο και στο δομημένο περιβάλλον και
γ) στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους ως άνω ορεινούς προορισμούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η ανάδειξη και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η περιφερειακή αειφόρος ανάπτυξη και οικονομική ευημερία.

Τα κριτήρια προεπιλογής των υποψηφίων
Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται, για τη διευκόλυνση της ωρίμανσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, να διερευνά και να μελετά με κάθε πρόσφορο τρόπο τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές για τη βέλτιστη στρατηγική ωρίμανσης, η οποία θα προετοιμάσει, θα επεξεργαστεί και θα διαμορφώσει το ενδεδειγμένο πλάνο ανάπτυξης και τη βέλτιστη στρατηγική αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και υποδομών των χιονοδρομικών κέντρων.

Ως προς τα κριτήρια προεπιλογής των υποψηφίων για τις διαδικασίες αυτές, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται σε κάθε διαγωνιστικό τεύχος:
α) Κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας.
β) Κριτήρια τεχνικής ικανότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build