Μέχρι και την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 θα κατατίθενται οικονομικές προσφορές στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έχει δημοσιευτεί για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Με το νοσοκομείο-πυλώνα της υγειονομικής υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού, ξεκινά το φιλόδοξο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης των ελληνικών νοσοκομείων, με σκοπό την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας στις δημόσιες δομές υγείας, όπως το είχαν εξαγγείλει οι υπουργοί Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 30 Μαρτίου και είχε γράψει το Build.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση των κτιρίων 12 και 9Ι του στρατιωτικού νοσοκομείου, τα οποία αντίστοιχα περιλαμβάνουν τα γραφεία της οικείας διεύθυνσης υγειονομικού και την Α’ Κλινική, πλήρης από κλίνες ασθενών. Η θερμομόνωση θα γίνει στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων με χρήση πολυστερίνης και στη συνέχεια, θα γίνει θερμομόνωση και στις ταράτσες και τα δώματα των κτιρίων, κάτι που σωρευτικά αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου ως “αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους” των κτιρίων. Θα ακολουθήσει αντικατάσταση των κουφωμάτων με αντίστοιχα ενεργειακά, τοποθέτηση μαγνητικών επαφών για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ψύξης – θέρμανσης, όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα και εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), μαζί με εγκατάσταση συστήματος τελευταίας τεχνολογίας για την ενεργειακή διαχείριση του κάθε κτιρίου συγκεντρωτικά.

Προβλέπονται προκαταβολή στον ανάδοχο και πριμ μειωμένου χρόνου παράδοσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.996.318,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα αποσφραγιστούν την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο αντικείμενο της κατασκευαστικής εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του.

Για το έργο, έχει προβλεφθεί χορήγηση προκαταβολής 5% στον οριστικό ανάδοχο, ύψους €201.464,45, πλέον ΦΠΑ κι ακόμη, χορήγηση πριμ κατά 1% του ποσού της τελικής μειοδοτικής προσφοράς προ ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης είναι κατά 10% μικρότερος από τους 13 μήνες της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που ορίζει η διακήρυξη του έργου. Η εγγύηση έναντι υποβολής προσφοράς στον μειοδοτικό διαγωνισμό έχει οριστεί στα €80.585,78.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build