Κατακυρώθηκε, όπως έγινε γνωστό, η σύμβαση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου στην Αττική.
Συγκεκριμένα, ως ανάδοχος έχει αναδειχθεί η «GDM Assets Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία και είχε προσφέρει μέση τεκμαρτή έκπτωση 1%.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του εν λόγω έργου ανερχόταν στο ποσό των 3.493.756,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Να αναφερθεί, ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει συνολική προθεσμία 360 ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση για να αποπερατώσει τις επεμβάσεις που προβλέπονται.

Τα έργα και σε ποια κτίρια θα γίνουν
Τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του εν λόγω έργου είχε προκηρύξει η Διοίκηση Μηχανικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). Τα κτίρια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που πρόκειται να αναβαθμιστούν από ενεργειακής άποψης είναι εκείνα του Κεντρικού Διοικητηρίου και του 13ου Λόχου (αναρρωτήριο). Ειδικότερα, στο Κεντρικό Διοικητήριο Σχολής θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση θερμομόνωσης στα δώματα, αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων από νέα ενεργειακά, εγκατάσταση συστήματος ψύξης/θέρμανσης με αντλία θερμότητας και FCU στα γραφεία του κτίσματος, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων/φωτιστικών από νέα τεχνολογίας LED και εγκατάσταση ανιχνευτών παρουσίας στις τουαλέτες. Θα λάβουν χώρα, επίσης, αντικατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας από νέα με στοιχείο ψύξης/θέρμανσης, αντικατάσταση τοπικών συσκευών θέρμανσης/ψύξης από νέες υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης και εγκατάσταση Building Energy Management System.

Στο κτίριο του 13ου Λόχου, τώρα, θα γίνει τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα, αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων από νέα ενεργειακά, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων/φωτιστικών από νέα τεχνολογίας LED και εγκατάσταση ανιχνευτών παρουσίας στις τουαλέτες, αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων από νέους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση των υφιστάμενων boilers αποθήκευσης ΖΝΧ από νέα καλύτερης θερμομόνωσης, εγκατάσταση κεντρικής αντιστάθμισης εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας στο δίκτυο θέρμανσης.

Εκτός των παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν και αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών με αντίστοιχους κυκλοφορητές ελεγχόμενους από inverters στα υδραυλικά δίκτυα, τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα των θαλάμων, τοποθέτηση ακροφυσίων οικονομίας νερού στις βρύσες, εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συστήματος για την παραγωγή ΖΝΧ και εγκατάσταση Building Energy Management System. Τέλος, η ανάδοχος εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει και σε εγκατάσταση μίας φωτοβολταϊκής μονάδας εγκατεστημένης ισχύος 999 kWp, με τη μεθοδολογία του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).